Przeskocz do treści

24 listopada 2022 w gmachu „Marcinka” odbyło się  Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zebranie zamykało kolejne czterolecie działalności Stowarzyszenia. Czterolecie, w trakcie którego świętowaliśmy m.in. 100 lecie „Marcinka”.

Poniżej przedstawiamy całe ( ilustrowane! ) sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, które przygotowali: Gerard Sowiński (prezes) oraz Krzysztof Lipiak.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego za okres od 29 listopada 2018 do 24 listopada 2022 roku.

17 lutego 2023 w murach „Marcinka”,  wręczyliśmy już po raz trzeci Stypendium „Barnaby”.

Tegoroczną laureatką jest uczennica klasy 4 LEX „Marcinka” Olga Mierzejewska.

„Barnaba” wręcza stypendium tegorocznej laureatce

Szczególne wyróżnienie wręczył Patron Stypendium w towarzystwie członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Obecne były także pani dyrektor Danuta Eckert i polonistka, nauczycielka laureatki p. prof. Anna Góra.

Laureatce Stypendium serdecznie gratulujemy!

Uczestnicy uroczystości: Anna Góra, dyr. Danuta Eckert, Olga Mierzejewska, Gerard Sowiński, Krzysztof Lipiak i Leonard Szymański

Poniżej przedstawiamy sylwetkę laureatki, a także przypominamy co to jest Stypendium „Barnaby”.

Sylwetkę laureatki opisuje prof. Anna Góra

Co to jest Stypendium „Barnaby” wyjaśnia Krzysztof Lipiak

Jedna z niespodzianek przygotowanych na stulecie Szkoły przez członków Stowarzyszenia Wychowanków była gratką dla miłośników znaczków pocztowych i wydawnictw okolicznościowych. Kto miał szczęście, bo znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, ten został szczęśliwym posiadaczem niezwykłych „okazów”. Pozostałym osobom dedykujemy tekst Marka Barałkiewicza ilustrowany grafikami jubileuszowych rarytasów.

Zapraszamy do lektury tutaj.

(grafika: Igor Morski)

Od uroczystych obchodów stulecia „Marcinka” minęły już prawie cztery lata. Można by uznać, że to już historia, a na horyzoncie kolejna „piątka”, czyli 105 rocznica powstania Szkoły. Jednakże ranga wydarzenia jakie przeżywaliśmy cztery lata temu, ładunek emocjonalny jaki niósł ten jubileusz i wysiłek organizacyjny włożony w przygotowanie tych obchodów – to wszystko uzasadnia potrzebę powrotu do tych majowych wydarzeń 2019 roku. Tym bardziej, że na naszej stronie nie można było dotąd znaleźć żadnej relacji dokumentującej te wydarzenia ani pokazującej osób, których wysiłek i zaangażowanie pozwoliły na realizację ambitnych i pracochłonnych przedsięwzięć. Na usprawiedliwienie bierzemy pojawienie się w niedługim czasie po obchodach nieciekawego, pandemicznego czasu, który skutecznie przekierował naszą uwagę w zupełnie inne obszary. Ostatnie miesiące – z innego, ale równie niepokojącego powodu – także zaburzyły naszą codzienność.

Dlatego chcemy dziś nadrobić nieco narosłe zaległości, zdać relację z tego co działo się w maju 2019 roku – z perspektywy społeczności Stowarzyszenia Wychowanków „Marcinka”.

Zapraszamy do lektury: >Jubileusze >100 lecie Szkoły

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że od prawie pięciu lat „Marcinek” ma swoją dźwiękową wizytówkę.

Jest nią specjalnie skomponowany hejnał pod nazwą „Intrada Marcińska”.

(fragment partytury)

  Kto był inicjatorem powstania hejnału?

       Kto i kiedy go skomponował?

            Kiedy, gdzie i przez kogo po raz pierwszy został wykonany?

W osobnym tekście  Krzysztofa Lipiaka można znaleźć odpowiedzi na te (i inne) pytania oraz posłuchać nagranego hejnału.

Zapraszamy do lektury i odsłuchania hejnału:

>Szkoła >Hejnał "Marcinka"

W pierwszym dniu lutego 2023 odbyło się spotkanie nowego „kolegium redakcyjnego” strony internetowej Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego - My z Marcinka. Chcemy, aby informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia pojawiały się możliwie na bieżąco, a wszelkie ważne wydarzenia dotyczące naszej społeczności znalazły swoje miejsce na stronie. Postaramy się też systematycznie uzupełniać informacje „historyczne” związane ze szkołą, jej nauczycielami i absolwentami, a istniejące informacje będziemy w miarę potrzeby aktualizować. Pojawią się też (zaległe) materiały opisujące efekty działań Stowarzyszenia związane z obchodami 100-lecia „Marcinka”.

W imieniu „kolegium” - Mieczysław Sobucki