Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Nagrody Stowarzyszenia

Nagrody Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego

Nagrody dla uczniów

Stowarzyszenie Wychowanków od początku swojej działalności dostrzega wybitnych, aktywnych i twórczych uczniów „Marcinka”, a także tych wrażliwych na potrzeby innych.
Poniżej wykaz nagród i wyróżnień, które mają postać dyplomów, których formę graficzną opracował nasz absolwent Jacek Papla.
Nagrody (2) – (5) mają dodatkowo również wymiar finansowy dla laureatów.
Nagrody  (1) – (4) wręczane są corocznie podczas uroczystości pożegnania absolwentów.
Stypendium „Barnaby” przyznawane jest 24 stycznia, w dniu urodzin patrona tej nagrody

(1) Dyplom Nadziei

Dyplomy Nadziei dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Przyznawane na wniosek Rady Pedagogicznej i wręczane przez Prezesa Stowarzyszenia podczas uroczystości pożegnania abiturientów.    

(2) Nagroda za najlepsze wyniki w naukach matematyczno-przyrodniczych

Nagroda jest fundowana przez Roberta Jacka (matura 1982). Nagroda to dyplom i 1000 PLN. Przyznawana na wniosek Rady Pedagogicznej i wręczana przez Prezesa Stowarzyszenia podczas uroczystości pożegnania abiturientów.     

(3) Nagroda im. Jerzego Jaegera

Nagroda im. Jerzego Jaegera (matura 1960) dla osobowości „Marcinka” fundowana przez Stowarzyszenie, ma formę dyplomu i nagrody pieniężnej. Przyznawana jest na wniosek Rady Pedagogicznej i wręczane przez Prezesa Stowarzyszenia podczas uroczystości pożegnania abiturientów osobie o wyjątkowej aktywności na terenie Szkoły – twórczej, mobilizującej do działania innych uczniów, znanej i lubianej w społeczności „Marcinka”.                                                                

(4) Nagroda Benevolus Erga Alias – Serdeczny Wobec Innych  im. dr. Zygmunta Szymańskiego

Nagroda fundowana przez Teresę Krokowicz, wnuczkę dr. Zygmunta Szymańskiego.  Celem nagrody jest promowanie osób wyjątkowych, aktywnych, wrażliwych na potrzeby ludzi, działających na rzecz innych w szkole, środowisku lokalnym i domu rodzinnym.  Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN oraz dyplom i książkę pt. Co Pozostało? O rodzinie Kaszniców, Durskich i Szymańskich autorstwa fundatorki. W przypadku dwóch laureatów wysokość nagrody pieniężnej jest dzielona pomiędzy nich po połowie. W wyjątkowych sytuacjach o innej wysokości nagrody decyduje Fundator lub jego pełnomocnik.
Zasady zgłaszania kandydatów: kandydatów do Nagrody, uczniów klas maturalnych, mogą typować nauczyciele i uczniowie „Marcinka”, instytucje publiczne oraz osoby prywatne do końca marca każdego roku. Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Fundatorem wybiera laureatów. Nagroda wręczana jest publicznie podczas uroczystości pożegnania abiturientów przez Dyrektora Szkoły i Fundatora lub tylko przez Dyrektora.

(5) Stypendium „Barnaby”

Celem Stypendium jest docenienie talentów, wiedzy i umiejętności młodych humanistów – uczniów „Marcinka” i finansowe wsparcie ich w trudnym okresie końca nauki w liceum i początku studiów na wyższych uczelniach.
Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku – w dniu urodzin „Barnaby” (Gerarda Sowińskiego) 24 stycznia i wypłacane w 12 miesięcznych ratach. Miesięczna rata stypendium wynosi nie mniej niż 250 PLN.
Zasady zgłaszania kandydatów: kandydata (ew. 2-3 kandydatów) typuje do 10 stycznia danego roku dyrektor „Marcinka” po konsultacji z nauczycielami przedmiotów humanistycznych.  Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje jego Patron lub pisemnie upoważniony przez Niego pełnomocnik, on też dokonuje publicznie aktu wręczenia.


Od 2014 roku Stowarzyszenie wyróżnia również przyjaciół szkoły wręczając specjalny medal i nadając tytuł - Przyjaciel „Marcinka”

Szczegóły tutaj.


opr. K. Lipiak, M. Sobucki / luty 2023