Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Kalendarium 2008

Zapewne zamieszczone tu informacje nie wyczerpują wszelkich zdarzeń związanych z "MARCINKIEM" jakie mają miejsce w 2008 roku. Jeśli wiesz coś więcej - podziel się z nami swoją wiedzą (wybierz z menu opcję : >>Kontakt<< i opisz to co Twoim zdaniem warte jest wyeksponowania na stronach serwisu www.marcinek.net)
NAGRODY STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW DLA MATURZYSTÓW: rok 2008

W 2008 roku Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im.Karola Marcinkowskiego
na wniosek Rady Pedagogicznej
przyznało dyplomy osobom :

Agnieszce Kilanowskiej

Idalii Tomaszkiewicz

Katarzynie Szymaniak

Matyldzie Figlerowicz

Miłoszowi Wiatrowskiemu

Rafałowi Chworostianowi

Weronice Chruszczyńskiej

Weronice Śmigielskiej

Witoldowi Andrałojcowi

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
10.05.2008
pobierz zgłoszenie udziału w uroczystościach
Program spotkania roczników jubileuszowych oraz roczników przedwojennych.
Matura 1948, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98, 2003.
Sobota - 10 maja 2008 r.

godz. 15.00 uroczysta msza św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul Stolarskiej. Mszę odprawią księża - absolwenci "Marcinka";
godz. 16.15 odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzowi i poecie z "Marcinka" Stefanowi Andrzejowi Borsukiewiczowi w 90. rocznicę Jego urodzin i 70 lecie matury. (Przed głównym wejściem do Szkoły, od ul. Bukowskiej 16);
godz: 16.30: Spotkanie z zaproszonymi przez organizatorów rocznika wychowawcami, nauczycielami, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami w kawiarenkach klasowych i w salach lekcyjnych;
Promocja książki: Stefan Andrzej Borsukiewicz, Kontrasty.Powrót. Próba całości.
Zwiedzanie Szkoły oraz wystaw okolicznościowych: Biblioteka Absolwentów, malarstwo uczniów;
Zdjęcia pamiątkowe na tle Szkoły z wychowawcą, nauczycielami, koleżeństwem oraz przy szkolnym pomniku Patrona.
Dawnych wspomnień czar…Spotkania grup koleżeńskich -

  • Błękitna Czternastka (harcówka),
  • Tygodnik Żakowski (sala nr 8),
  • chór (aula), inne.
    Sprzedaż wydawnictw i pamiątek Stowarzyszenia ( m. in. krawaty " Marcinka", My z "Marcinka")
    godz. 20.00 Spotkanie towarzyskie rocznika ………… w: ………………………………………………….. ……………………………………………….
    Wychowanków z roczników przedwojennych, rocz. 1948 oraz nauczycieli zapraszamy na kawę i ciastka do pokoju nauczycielskiego.

Napisz o sobie. Przynieś zdjęcia z czasów szkolnych, swojej Rodziny.
Pamiętaj o Bibliotece Absolwentów - jeżeli możesz, wzbogać jej zbiory.
BIBLIOTEKA ABSOLWENTÓW

Wielce Szanowna Koleżanko!
Wielce Szanowny Kolego!

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego utworzyło Bibliotekę Absolwentów, w której gromadzi publikacje naszych Koleżanek, Kolegów i Nauczycieli oraz materiały związane z Ich działalnością.
Sądzimy, że zebranie w szkole dorobku naukowego i literackiego ludzi z "Marcinka" dobrze służy podtrzymaniu więzi międzypokoleniowych, podnosi prestiż naszego środowiska, a dla uczniów szkoły jest inspiracją do podejmowania w przyszłości działań twórczych. Gromadzone zbiory są udostępniane w salach biblioteki szkolnej oraz prezentowane podczas corocznych spotkań absolwentów.
Będziemy ogromnie wdzięczni, jeżeli zechcecie wzbogacić je swoimi publikacjami, a także pracami tych Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli z naszego grona.
Bardzo prosimy o upowszechnianie informacji o naszych działaniach oraz wskazanie osób, do których moglibyśmy zwrócić się z podobnym apelem. Nasze starania ułatwiłoby też nadesłanie bibliografii opublikowanych prac.

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Gerard Sowiński
Prezes Stowarzyszenia