Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Stypendium „Barnaby” 2024

24 stycznia 2020 roku, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Gerarda „Barnaby” Sowińskiego, nauczyciela języka polskiego w  I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1964 – 1980 , oraz od 1992 roku  prezesa Stowarzyszenia Wychowanków „Marcinka”, utworzone zostało STYPENDIUM  „BARNABY”.

Bazę finansową Stypendium stanowią darowizny zebrane w czasie uroczystości osiemdziesiątych urodzin Patrona , oraz wszelkie wpłaty z dopiskiem „Stypendium” dokonywane na konto Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku – w dniu urodzin „Barnaby” 24 stycznia i wypłacane w 12 miesięcznych ratach. Miesięczna rata stypendium wynosi teraz 250 zł. Kandydata (ew. 2-3 kandydatów)  typuje dyrektor „Marcinka” po konsultacji z nauczycielami przedmiotów humanistycznych. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje jego Patron, on też dokonuje publicznie aktu wręczenia.
Dotąd przyznano 3 stypendia: w 2021 Zuzannie Kliwickiej, w 2022 Stanisławowi Fechnerowi i w 2023 Oldze Mierzejewskiej.
W poniedziałek 5 lutego 2024 „Barnaba” wręczył okolicznościowy dyplom kolejnej laureatce.

Została nią w tym roku  – Julia Baszyńska z klasy IV Galia. 
W uroczystości wzięli udział także Pani dyrektor „Marcinka” Danuta Eckert, wychowawczyni klasy IV Galia Natalia Zmaczyńska oraz wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Krzysztof Lipiak.