Przeskocz do treści

Wielce Szanowna Koleżanko! Wielce Szanowny Kolego!
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego utworzyło Bibliotekę Absolwentów, w której gromadzi publikacje Wychowanków i Nauczycieli oraz materiały związane z Ich działalnością.
Sądzimy, że zebranie w szkole dorobku naukowego i literackiego ludzi z „Marcinka” dobrze służy podtrzymaniu więzi międzypokoleniowych, podnosi prestiż naszego środowiska, a dla uczniów szkoły jest inspiracją do podejmowania w przyszłości działań twórczych. Gromadzone zbiory są udostępniane w salach biblioteki szkolnej oraz prezentowane podczas corocznych spotkań absolwentów. Opracowany został również katalog w formie kartkowej i elektronicznej, który niebawem udostępnimy na naszej stronie internetowej: www.marcinek.net
Będziemy ogromnie wdzięczni, jeżeli zechcecie wzbogacić Bibliotekę Absolwentów swoimi publikacjami, a także pracami tych Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli z naszego grona.
Bardzo prosimy o upowszechnianie informacji o naszych działaniach oraz wskazanie osób, do których moglibyśmy zwrócić się z podobnym apelem. Nasze starania ułatwiłoby też nadesłanie bibliografii opublikowanych prac.
W naszej bibliotece znajduje się już wiele pozycji.
Sprawdź w katalogu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.marcinek.net, czy twoje prace są już na naszej półce.
Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku Gerard „Barnaba” Sowiński
Prezes Stowarzyszenia
Materiały prosimy kierować pod adresem szkoły: Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego 60- 809 Poznań; ul. Bukowska 16

Miłośnicy chóralistyki rodem z „Marcinka”!

Ta wiadomość spowoduje u wielu z Was radosne bicie serca i przywoła w pamięci cudowne chwile spędzone w przeszłości na koncertowej estradzie: pod patronatem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rodzi się chór mieszany, którego członkami są wychowankowie naszej słynnej Szkoły! Budowę zespołu zamierzamy oprzeć na śpiewakach, którzy w swych szkolnych latach pracowali pod kierownictwem prof. Antoniego Grochowalskiego, ale serdecznie powitamy w naszym gronie także wszystkich pozostałych miłośników śpiewu płci obojga rodem z „Marcinka”. Na nowo spotkamy się w murach ukochanej Szkoły i udział w próbach będzie cudownym, bo systematycznie zażywanym, lekarstwem na „szarzyznę życia, bez słońc wielkich i ukochań wielkich”. Liczymy, ze apel ten odbije się stukrotnym echem i dotrze do wszystkich wrażliwych dusz, których nigdy w „Marcinku” nie brakowało.
Opiekę nad chórem przyjął prof. Antoni Grochowalski – były dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz dyrygent chóru i orkiestry „Marcinka” w latach 1967-77. Chórzyści mogą korzystać ze szkolnego parkingu – wjazd od ul. Grunwaldzkiej. Próby chóru odbywać się będą w każdy poniedziałek w godz. 19.30 w auli Szkoły. Zgłoszenia do chóru przyjmuje Koleżanka Krystyna Guzek (w czasach „Marcinka” Krzysia Stawczyk) (matura:1976) tel. 505 091 763; e-mail: k.guzek@10g.pl
Bardzo prosimy Was o pomoc w dotarciu z informacją o powstającym chórze do wszystkich Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Do zobaczenia na próbach w poniedziałki o g. 19.30!
Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków

Powołajcie zespół organizujący spotkanie rocznika. W skład zespołu powinni wejść przedstawiciele poszczególnych klas. Ukonstytuujcie stałą grupę, komitet organizacyjny rocznika. Sporządźcie harmonogram działań.
Zadania dla zespołu:
- ustalić listę adresową, uzupełnić spis absolwentów o te osoby, które były w klasie, ale odeszły w trakcie nauki, zdawały maturę później lub gdzie indziej. Ich także zaproście na spotkanie;

- nawiązać kontakt z nauczycielami; Pamiętajcie o swoich wychowawcach i nauczycielach. Wyślijcie im oficjalne zaproszenie na spotkanie; złóżcie wiązankę kwiatów na grobie tych, którzy odeszli; zadbajcie, by nauczyciel odczuł Wasze dobre uczuciawobec Niego.
- rozesłać materiały informacyjne: list do koleżanek i kolegów; karta wychowanka; zaproszenie do wstąpienia do Stowarzyszenia; informację o Stowarzyszeniu i jego działaniach; numer konta. Zróbcie to szybko, aby ci, którzy mieszkająpoza Poznaniem lub w innych krajach, mieli czas zaplanować urlopy, zarezerwować bilety.

Korespondencję prowadźcie na papierze firmowym Stowarzyszenia (logo).
Zaprowadźcie kartotekę wychowanka dla swojej klasy i rocznika
Tak planujcie fundusze spotkań, aby wzbogacić Szkołę o pomoce naukowe. Składniki kosztów: wpisowe, spotkanie towarzyskie, pamiątki - np. krawat „Marcinka”
Gromadźcie pamiątki o absolwentach, nauczycielach, Szkole
Wpłacajcie pieniądze na konto Stowarzyszenia: Stow. Wych. Gim. i Lic. im. K Marcinkowskiego, ul. Bukowska 16; 60 – 809Poznań.
Konto: 54 1090 1362 0000 0000 3601 8123
Przygotujcie listę adresową rocznika (koniecznie adres poczty elektronicznej – e-mail) wraz z dodatkowymi informacjami, np.czym kto się zajmuje, rodzina itp. i zadbajcie, by dotarła do wszystkich.
Zadbajcie, by rocznik pozostawił po sobie trwałą pamiątkę w szkole. Załóżcie Klub Biznesmena. Zorganizujcie wymianę adresów. Zadbajcie o pamiątkę ze spotkania (wspólne zdjęcie, plakietka. dyplom z autografami, specjalne wydanie gazetkiklasowej – najciekawsze są oryginalne pomysły ).
Inne:
Przygotujcie program spotkania towarzyskiego.
Sala, w której odbywa się spotkanie, musi być nagłośniona, inaczej nie będzie możliwy dialog.
Wybierzcie gospodarza, mistrza ceremonii spotkania.
Wprowadźcie elementy wspólnej zabawy, np. Zorganizujcie aukcję obrazów lub innych fantów; przeprowadźcie konkurs nanajzabawniejsze zdarzenie w klasie, roczniku, zorganizujcie plebiscyt na najciekawszego nauczyciela w swojej klasie.
Inne:
Zadania Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia
Przygotować przyjęcie dla roczników przedwojennych i tuż powojennych w pokoju nauczycielskimi zorganizować opiekę młodzieży nad Nimi.
Przygotować aulę i sale lekcyjne do spotkania klas .
Otworzyć wszystkie wejścia do budynku.
Umożliwić parkowanie samochodów na boisku szkolnym.
Poczty sztandarowe Szkoły i Błękitnej Czternastki powinny wziąć udział w oficjalnych momentach – msza św..
Zapewnić udział uczniów w liturgii.
Przygotować przyjęcie dla emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły w pokoju nauczycielskim i zapewnić opiekę uczniów nad Nimi. Opracować treść zaproszenia, ustalić adresy i wysłać pocztą.
Zorganizować wystawy informujące o dorobku Szkoły, np. wystawy:
- Biblioteka Absolwentów – koniecznie w holu na parterze,
- prace malarskie uczniów z możliwością zakupu prac przez gości;
- kawiarenki głównie w salach na parterze (znakomity pomysł z popisami uczniów);
- harcówka – otworzyć, urządzić kawiarenkę, zrobić wystawkę zdjęć, pamiątek. Harcerze muszą być bardziej widoczni na spotkaniu – poczet sztandarowy na mszy!;
- Przy pomniku Karola Marcinkowskiego uruchomić punkt fotograficzny;
- Wystawić pojemnik – urnę na wizytówki z napisem – zostaw swoją wizytówkę

Program spotkania roczników jubileuszowych „Marcinka”.
Matura 1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002, 2007, 2012.
Sobota – 13 maja 2017 r.
godz. 15.00 uroczysta msza św. w kościele przy ul Stolarskiej z udziałem księży absolw. „Marcinka”;
godz. 16.00 Spotkanie w „Marcinku” pod hasłem Szkoła gości swoich wychowanków – wychowankowie swojej Szkole z zaproszonymi przez organizatorów rocznika wychowawcami, nauczycielami, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami w kawiarenkach klasowych i w salach lekcyjnych;
godz. 20.00 Spotkanie towarzyskie rocznika.

Przyjdź koniecznie i:

 • odwiedź swoją salę lekcyjna, pięknie odnowione aulę i salę gimnastyczną, harcówkę;
 • zaproś swoich ulubionych nauczycieli i spotkaj się z nimi;
 • odwiedź Bibliotekę Absolwentów i wzbogać jej zbiory;
 • przynieś pamiątki i zdjęcia z czasów szkolnych, może wykorzystamy je w przygotowywanej
  na stulecie ( 17, 18, 19.05 2019r.) Szkoły Wielkiej Księdze Wspomnień;
 • zrób zdjęcia przy pomniku Patrona;
 • kup wydawnictwa Stowarzyszenia Wychowanków i pamiątki ze szkoły;
 • złóż darowiznę na rzecz Stowarzyszenia – dzięki nim możemy m.in. organizować coroczne spotkania;
 • zostaw swoją wizytówkę i uaktualnij dane adresowe – tylko wtedy będziemy mogli zaprosić Cię na
  stulecie „Marcinka”;
  Po tylu latach wielu z nas zmieniło się nie do poznania. W celu uniknięcia niezręcznych
  sytuacji przygotowaliśmy na to spotkanie po latach specjalne identyfikatory. Otrzymasz identyfikator w zamian za darowiznę na rzecz Stowarzyszenia. Zgromadzone w ten sposób fundusze pokrywają koszty organizacyjne spotkania oraz umożliwiają działalność statutową Stowarzyszenia.
  Identyfikatory rozprowadzą organizatorzy spotkania rocznika.

W imieniu Zarządu – Prezes Stowarzyszenia
Gerard Barnaba Sowiński