Przeskocz do treści

W piątkowe południe,  28 kwietnia 2023, aula „Marcinka” wypełniła się tegorocznymi maturzystami. Takie spotkanie w końcu kwietnia każdego roku oznacza zawsze jedno - uczniowie kolejnego rocznika kończą naukę w liceum i za kilka dni podejmą jeszcze jeden wysiłek, czyli przystąpią do egzaminu dojrzałości.

Zorganizowane przez Dyrekcję Liceum spotkanie było okazją do podsumowania czterech lat nauki, a także do wręczenia wybranym abiturientom wyróżnień, nagród i dyplomów.

Wśród fundatorów wyróżnień i nagród, tradycyjnie i konsekwentnie od wielu już lat, znajduje się Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Tak było i tym razem.

Zanim przedstawiciele Stowarzyszenia wręczyli swoje narody, jego prezes p. Gerard Sowiński („Barnaba”) zwrócił się do tegorocznych maturzystów:
Witam Was w gronie wychowanków „Marcinka”. Czynię to w imieniu Stowarzyszenia, które od ponad 30  lat organizuje naszą społeczność. Na Dyplomach Nadziei, które za chwilę wręczymy niektórym z Was, widnieją dwa przesłania naszego Patrona: Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z którego w swoim czasie wypłacać się winniśmy oraz: Boże daj…, abym do końca mego życia wytrwał gorliwie w miłości bliźniego.  Niech będą dla Was wskazówką na całe życie. Wychodzicie stąd z ulgą i radością ale i z niepokojem. Będzie dobrze.
Tradycją naszego Stowarzyszenia są spotkania roczników jubileuszowych, co 5 lat. Czekamy na Was zatem w sobotę 13 maja 2028 roku! Przyjdźcie wszyscy radośni i dumni z tego, co osiągnęliście.


Maturzyści nagrodzeni i wyróżnieni przez Stowarzyszenie Wychowanków.

Nagrodę im. Jerzego Jaegera  dla osobowości „Marcinka” otrzymał w tym roku zespół muzyczny „Too Old Too Young” w składzie: Joanna Teodorowicz, Jakub Miechowicz, Tymoteusz Kliber i Jan Kandulski.


Nagrodę, ufundowaną przez absolwenta szkoły p. Roberta Jacka, za najlepsze wyniki w naukach matematyczno-przyrodniczych odebrał Teodor Kunze.


Ufundowaną przez siebie nagrodę wręczyła członkini zarządu Stowarzyszenia Wychowanków  p. Teresa Krokowicz. To nagroda Benevolus erga alios (Serdeczny wobec innych). W tym roku otrzymała ją Magdalena Matyla w uznaniu prezentowanej postawy godnej najlepszych tradycji „Marcinka”.

Z rąk prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego Dyplomy Nadziei otrzymali także: Maksymilian Maria Wichnowski - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu i Michał Ejankowski - laureat Olimpiady Języka Angielskiego (na zdjęciu poniżej)


Wszyscy tegoroczni maturzyści (za pośrednictwem wychowawców klas) otrzymali od Stowarzyszenia na pamiątkę mały ale znaczący, wizualny symbol przynależności do społeczności absolwentów „Marcinka”. Znaczek-miniaturka, wykonany wg. projektu prof. Andrzeja Jeziorkowskiego, łączy kolejne roczniki absolwentów I LO, którzy z dumą mogą zawołać: MY Z „MARCINKA”!


zdjęcia: Krzysztof Lipiak, opr. Mieczysław Sobucki

20 kwietnia 2023, w czwartkowe przedpołudnie w auli „Marcinka” można było na chwilę „zanurzyć się” w poezji.

Za sprawą uczniów z kilku klas, dyskretnie pokierowanych przez polonistki Annę Górę i Ilonę Starostę, mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu literackim pod nazwą Poeci „Marcinka”.  

Pierwsza część spotkania była poświęcona przypomnieniu twórczości dwóch absolwentów  „Marcinka”:

Andrzeja Stefana Borsukiewicza (matura 1938) i Stanisława Barańczaka (matura 1964).  

Za sprawą młodych wykonawców mogliśmy posłuchać fragmentów dorobku poetyckiego obu poetów - naszych absolwentów.

Ciekawym „przerywnikiem” poetyckich prezentacji, swoistym pomostem między stuleciami,  był występ Mai Kraszkiewicz (Galia 3).

Jej  intrygujący taniec współczesny przeniósł nas w czasie z ubiegłego do obecnego stulecia. A w tym, XXI wieku, przygodę z poezją rozpoczynają jej młodzi i twórczy adepci.
Druga część literackiego poranka była więc okazją do zaprezentowania próbek twórczości obecnych uczennic i uczniów „Marcinka”: Wiktorii Gończarow-Hakało (Galia1), Stanisława Kubiaka (Galia1), Hugona Woźniaka (Medicus 2), Barbary Smoczyk (Lex 4) i Michała Zalisza (Abakus 3).

W trakcie spotkania mogliśmy wysłuchać ich poetyckich propozycji w autorskiej interpretacji.

W trakcie spotkania głos zabrał także prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego - Gerard Sowiński.

Niezłomny strażnik pamięci o absolwentach naszej szkoły przybliżył zgromadzonym w auli słuchaczom sylwetkę Stefana Andrzeja Borsukiewicza, żołnierza, poety. Rozwój jego poetyckiego talentu przerwała przedwczesna i tragiczna śmierć (1942 r.).

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego ciekawego literackiego spotkania serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

tekst i zdjęcia: M. Sobucki


Na naszej stronie można zapoznać się bliżej z sylwetkami Stefana Andrzeja Borsukiewicza i Stanisława Barańczaka. Zapraszamy do lektury!