Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Opracowania

Opracowania o "Marcinku"

Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1919 - 1989

Głos klasy XXXVIIa Wydanie z okazji 85-lecia I LO 15.05.2004
Udostępnił ze swoich archiwów Pan Profesor Gerard Sowiński "BARNABA"

Od Kórnika do Moskwy, Stanisław Michałowski - polityk, społecznik i żołnierz Poznań - 2005
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

Publikacja - "My z Marcinka" - patronowi
opracowany 2005.05.14 Poznań, opracowanie graficzne - Jacek Papla

"Matura 47" - Zdjęcia z kolekcji Włodzimierza Wójcickiego
Autor albumu - P. Stanisław Fenrych
Konsultanci: Zefiryn Adamski i Zygmunt Jakubowski

"Matura 51"
Autor albumu - P. Edwin Szukalski oraz Agata Szukalska opracowany 12.05.2001 Poznań

"75-lecie Marcinka"
Autorzy albumu - Janusza Przybysz, Gerard Sowiński
Opracowanie graficzne: Igor Morski

"LO im. K. Marcinkowskiego"
Autorka albumu - Agata Patalas, Opracowanie graficzne: Danuta Taranczewska, Korekta: Andrzej Dymitrowski
Wydawnictwo Szulczyński

ISBN 83-905285-2-5

Zdjęcia: Jerzy Miecznikowski, Mieczysław Sobucki i osoby prywatne.

Książka "My z MARCINKA - matura 1951"
Relacje

Poznaniak w Krakowie
Z Mosiny poprzez Poznań i Łódź do Krakowa
tekst : Antoni Dziatkowiak

Z "MARCINKA" w szeroki świat
tekst : Jerzy Grzebiliszewski - Georg Combs

I niepokój, I Spokój…
tekst : Andrzej Jeziorkowski

Jak stałem się emigrantem
tekst : Józef Kolendowski

Bez końca o koncertach
tekst : Marek Sewen Łagoda

Wtedy, tam i dzisiaj, tutaj...
tekst : Romuald Połczyński

No więc wysyłam "Co tam miał"
tekst : Wojciech Skalmowski

Węgierskie impresje Polaka
tekst : Konrad Sutarski

Po drodze były gole oraz Słów kilka o biogramach
tekst : Tomasz Śliwiński

Niezapomniana rozmowa
tekst : Augustyn Tomkiewicz

Przemko
tekst : Wojciech Skalmowski o Przemku Zbijewskim

Aneks sołacki

Trwał nisko brzęk pszczół
tekst : Włodzimierz Braniecki

Książka "My z Marcinka - matura 1951"

zespół redakcyjny:

MIECZYSŁAW FĘGLERSKI
przewodniczący

WŁODZIMIERZ BRANIECKI
zredagowanie książki

ANDRZEJ JEZIORKOWSKI
opracowanie graficzne

LECH TRZECIAKOWSKI
historia szkoły

TOMASZ ŚLIWIŃSKI
biogramy
książka do nabycia w księgarni "Dobra Książka"
Plac Wielkopolski 4
www.dobraksiazka.pl
tel. 061 852-35-53
cena : 28 zł