Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Filmy

Większość prezentowanych filmów to dzieła amatorskie. Na stronie umieszczone są wersje o obniżonej jakości oraz podzielone na sceny. Filmy w całości (tak jak je nagrano) i w najlepszej jakości jaką dysponuję - możesz otrzymać (do obejrzenia) po złożeniu zamówienia (via mail -> patrz KONTAKT). Nagram go dla Ciebie na CD/DVD - gdy wpłacisz "co łaska" na konto STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW naszego "MARCINKA" i napiszesz na blankiecie wpłaty, że to jest darowizna na rzecz STOWARZYSZENIA i ze prosisz o udostępnienie filmu nr XXXX.
Wyraźną informację, o który film chodzi - trzeba jeszcze koniecznie napisać w mailu wraz z BARDZO DOKŁADNYM ADRESEM, na który mam przesłać gotową płytkę CD/DVD.

konto Stowarzyszenia:
54 1090 1362 0000 0000 3601 8123
z dopiskiem: "ZAMAWIAM FILM z roku ….XXXX; nr filmu … NNNN więcej danych w mailu z dnia DD/MM/RRRR "

ODBIORCA WPŁATY:
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Bukowska 16, 60 - 809 Poznań

PIERWSZY film, z którego zamieszczam wybrane odcinki - to film autorstwa MARKA MILANOWSKIEGO (matura 1969). Marek osobiście zarejestrował prawie 2 godziny uroczystości i spotkań jakie odbywały się w maju 2004 roku z okazji Jubileuszu 85-lecia "MARCINKA"oraz akurat przypadającej 35-tej rocznicy matury rocznika maturalnego 1969.

Następnie Marek udostępnił swój film do zamieszczenia go w serwisie internetowym www.marcinek.net i wyraził zgodę na kolportowanie całego filmu na płytkach CD/DVD - wśród społeczności "MARCINKOWSKIEJ".

PODOBNE podziękowanie składam w tym miejscu koledze TOMKOWI MAKSYMIUKOWI (matura 1969), który tak samo jak Marek Milanowski - udostępnił swój film z uroczystości Jubileuszu 75-lecia "MARCINKA" w 1994 roku. Także ten film wkrótce zostanie udostępniony

A ja i Markowi i Tomkowi jestem bardzo wdzięczny, że natchnęli mnie myślą aby nie poprzestawać na statycznej fotografii, ale wzbogacić serwis www.marcinek.net także o filmy z różnych uroczystości i innych zdarzeń związanych z naszą szkołą - bo również takie filmy już do mnie dotarły i niedługo zostaną udostępnione.

A więc niedługo dojdą kolejne filmy …

A może i TY masz jakiś film (nośnik nieważny) i mogłabyś/mógłbyś powiększyć ten nowy dział. Jeśli tak to skorzystaj z opcji wysyłania listów (via mail -> patrz KONTAKT) i koniecznie napisz o tym.

POZDRAWIAM SERDECZNIE WSZYSKICH SYMPATYKÓW SERWISU INTERNETOWEGO www.marcinek.net

Włodzimierz Wójcicki (matura 1969)

ZJAZD ABSOLWENTÓW - klasa IVb - matura 1977
filmy Ziemowita Jurczyńskiego ze zjazdu absolwentów, na którym oglądany jest film z 1958 roku.

2005 rok - 86-lecie MARCINKA
filmy WTK z 14 i 17 maja 2005

O pomniku

Odsłonięcie pomnika

Aukcje na rzecz pomnika

2004 rok - Festyn Jubileuszowy z okazji 85-lecia
Dzień pierwszy - filmy udostępnił Marek Milanowski

cz.1 - przed Operą

cz.2 - w Operze przed przemówieniami

cz.3 - w Operze - rozpoczęcie

cz.4 - w Operze - wniesienie sztandaru oraz odczytanie nazwisk gości honorowych

w Operze - przemawiają:
Alina Chojnacka Dyrektor "MARCINKA"

Gerard Sowiński Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Nowakowski Wojewoda Wielkopolski

Wielkopolski Kurator Oświaty

Henryk Żuchowski (matura 1951) czyta fragmenty książki "My z MARCINKA"

Występ chóru

Dzień drugi - filmy udostępnił Marek Milanowski

Prelekcje w auli

Występ chóru

Spotkania po prelekcjach w szkole

Spotkania po prelekcjach w "Bamberskiej Zagrodzie"

Spotkanie wieczorne

1999.05.14-15 - 80-lecie MARCINKA film udostępnił Zbigniew Lesicki

Teatr Wielki

Jestem z … MARCINKA … to widać …

Uroczysta Msza Święta

Spotkanie Pokoleń - 80 lecie (1999) - impresja filmowa Mieczysława Sobuckiego

1995 28 XI - 12 X - klasa I "w" we FRANCJI
film udostępnił Zbigniew Lesicki

z Poznania do Annonay

Le Lycee

La Ville

La Musee des Papeteries

Gorges de l'Ardeche

Aven d'Orgnac

Cours au Lycee

Grenoble

Montpellier, Avignon, Séte, Mediterranée, Le Pont du Gard, Les Saintes Maries

St.Etienne

Soiree au Gola

Powrót

1994 - NASZA BUDA KOCHANA czyli 75 lat MARCINKA
film udostępnił Zbigniew Lesicki (autor M. Sobucki)

Część 1

Część 2 - Koncert

Część 3 - Po Koncercie

1994.04.29-30 - 75 lat MARCINKA - 1919-1994
film udostępnił Tomek Maksymiuk

przed szkołą

w szkole

wniesienie sztandaru i odśpiewanie hymnu

zwiedzanie szkoły

przed szkołą

spotkanie w MERK rocznika maturalnego 1969

koncert w Auli - 30.04.1994

po koncercie

1993.11.4-17 - klasa I "w" we FRANCJI
film udostępnił Zbigniew Lesicki

z Poznania do Ecommoy

College Alfred de Musset : zajęcia, spotkania, sport

Le MANS

La Mine Bleue, L'Hirondelle

Le Mont Saint-Michel

zwiedzanie

powrót oraz dodatki

1989 - 70-lat MARCINKA
film udostępnił Zbigniew Lesicki

Uroczysta Msza Święta

Uroczysta Akademia w Hali "Arena"

Uroczystości na terenie szkoły

DEBATA w TV
film udostępnił Zbigniew Lesicki

Ze wspomnień JERZEGO WALDORFA (matura 1928)
film udostępnił Zbigniew Lesicki