Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

„Spowiedź” Prezesa (2018 – 2022)

24 listopada 2022 w gmachu „Marcinka” odbyło się  Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zebranie zamykało kolejne czterolecie działalności Stowarzyszenia. Czterolecie, w trakcie którego świętowaliśmy m.in. 100 lecie „Marcinka”.

Poniżej przedstawiamy całe ( ilustrowane! ) sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, które przygotowali: Gerard Sowiński (prezes) oraz Krzysztof Lipiak.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego za okres od 29 listopada 2018 do 24 listopada 2022 roku.