Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Archiwum

KALENDARZ
Stałych uroczystości, imprez i spotkań społeczności wychowanków "Marcinka" w roku szkolnym 2007
12.05.2007 - SOBOTA
zobacz zdjęcia ze spotkania jubileuszowego
Program spotkania roczników jubileuszowych. Matura 1947,52,57,62,67,72,77,82,87,92,97,2002
godz. 15.00 uroczysta msza św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul Stolarskiej. Mszę odprawi ks. biskup prof. Marek Jędraszewski (matura 1967);

godz. 16.00 Spotkanie w auli Szkoły z Dyrekcją, Wychowawcami, Nauczycielami, Zarządem Stowarzyszenia i Młodzieżą pod hasłem: Szkoła gości swoich wychowanków - wychowankowie swojej szkole..

godz: 16.30 Spotkanie z zaproszonymi przez organizatorów rocznika wychowawcami, nauczycielami, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami w kawiarenkach klasowych i w salach lekcyjnych;

 Zwiedzanie Szkoły oraz wystaw okolicznościowych: Biblioteka Absolwentów, malarstwo uczniów;

 Zdjęcia pamiątkowe na tle Szkoły z wychowawcą, nauczycielami, koleżeństwem oraz przy szkolnym pomniku Patrona.

 Dawnych wspomnień czar ...

Spotkania grup koleżeńskich -
Błękitna Czternastka (harcówka),
Tygodnik Żakowski (sala nr 8),
chór (aula), inne.

 Sprzedaż wydawnictw i pamiątek Stowarzyszenia ( m. in. krawaty "Marcinka", My z "Marcinka")

godz. 20.00 Spotkania towarzyskie rocznika w :………………………………………………………………………………………………….

 Wychowanków z roczników przedwojennych, rocz. 1947 oraz nauczycieli zapraszamy na kawę i ciastka do pokoju nauczycielskiego.

KALENDARZ
Stałych uroczystości, imprez i spotkań społeczności wychowanków "Marcinka" w roku szkolnym 2006
14.12.2006
ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w naszej Szkole w czwartek, 14 grudnia 2006 r. - I termin - godz. 17:00; II termin - godz. 18:00.
W przypadku braku kworum w I terminie uchwały podjete w II terminie, zgodnie z § 23 naszego Statutu, mają moc obowiazującą bez wzgledu na liczbę obecnych.
Zarzad proponuje nastepujący porządek obrad:
Otwarcie obrad
Wybór Prezydium Zgromadzenia
Wybór Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
Sprawozdanie z pracy Zarzadu za okres od 28 listopada 2002 r. do 14 grudnia 2006 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja
Udzielenie absolutorium ustepujacemu, zgodnie z & 21 Statutu, Zarzadowi
Wybór nowych władz Stowarzyszenia - Zarzadu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego
Uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia oraz nowych stawek wpisowego i składek członkowskich
Wolne głosy i wnioski
Podjęcie uchwał Zgromadzenia
Zakończenie obrad Zarzad prosi uprzejmie o rozpowszechnianie wśród Koleżanek i Kolegów szkolnych informacji o Zgromadzeniu oraz zaproszenie ich do grona członków naszego Stowarzyszenia. Deklaracje członkowskie można będzie otrzymać przed spotkaniem. Zarząd przypomina również i goraco prosi o uregulowanie zaległych składek zgodnie ze złożoną deklaracją. Można tego dokonać poprzez wpłaty na konto lub u skarbnika przed spotkaniem.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Gerard Sowinski
Prezes Stowarzyszenia
13.05.2006
SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
zobacz zdjęcia z tego spotkania
(fotografie udostępnił Włodziemierz Wójcicki)
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu
zaprasza serdecznie na tradycyjne spotkanie jubileuszowe maturzystów z roczników

przedwojennych oraz z lat: 1946, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96, 2001,

które odbędzie się 13 maja br o godz. 15,00 mszą w kościele przy ul Stolarskiej. O g. 16,00 spotykamy się w "Marcinku", a wieczorem bawimy w wynajętych lokalach.

Szczegółowe informacje otrzymacie od komitetów organizacyjnych roczników, które spotykają się po raz kolejny w ostatnie czwartki miesiąca: 26 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia o godz. 18:00 w Szkole w sali 13.

Jeżeli nie podjęliście jeszcze działań organizacyjnych, to zróbcie to zaraz.

Zapraszamy na spotkanie również wszystkich stęsknionych za przyjaciółmi z "Marcinka".

Bardzo prosimy koleżanki i kolegów o rozpowszechnianie tej informacji wśród naszej społeczności.

PREZES STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓ MARCINKA
GERARD "BARNABA" SOWIŃSKI
jeżeli chcesz wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych
pobierz zamieszczony tu formularz zgłoszeniowy
wypełnij i wyslij do nas mailem na adres : my_z_marcinka@marcinek.net

aby pobrac formularz kliknij tutaj prawym przyciskiem myszy i wybierz "zapisz element docelowy jako"

  • spowoduje to zapisanie formularza na dysku.

KALENDARZ
Stałych uroczystości, imprez i spotkań społeczności wychowanków "Marcinka" w roku szkolnym 2004/2005
24/25.09.2004
Piknik wychowanków w Piłka Młyn k. Obornik. Przy ognisku i pieczonym dziku - opowieści, wspominki, pieśni, podsumowania i plany. Nocleg w Ośrodku –wpisowe: 80,00zł.
kliknij tu aby zobaczyć zdjęcia Z PIKNIKU
(fotografie Włodzimierza Wójcickiego)
25.09.2004 (ostania sobota wrzesnia)
XXXVIII Rajd do Dąbrówki Ludomskiej – miejsca śmierci Karola Marcinkowskiego. Rajd dla wychowanków i ich Rodzin połączony z rajdem szkolnym dla klas pierwszych.
kliknij tu aby zobaczyć zdjęcia Z RAJDU
(fotografie Roberta Drobnika)
07.11.2004
w rocznicę śmierci Patrona – msza św. w intencji Patrona, nauczycieli i wychowanków w kościele p.w. św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha.
25.11.2004 (ostatni czwartek listopada)
O godz. 18.00 w sali nr 13 odbyło się spotkanie przedstawicieli roczników "JUBILEUSZOWYCH" w 2005r. Przypominamy, że są to roczniki: wszystkie do 1939r. oraz 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005r.
Zapraszamy również inne roczniki!
16.01.2005 (trzecia niedziela stycznia)
g. 16:00 – msza św. w kościele O.O. Dominikanów i spotkanie opłatkowe.
Organizuje: Jerzy Pomin
22.01.2005
V Wielki Karnawałowy Bal Marcinka
Komitet organizacyjny: Jerzy Pomin, Tadeusz Mazurczak, Robert Drobnik, Marek Barałkiewicz, Teresa i Krzysztof Krokowiczowie, Ryszard Ciesielski, Gerard Sowiński.
14/15.05.2005
Spotkanie pokoleń z okazji jubileuszu matur. Organizują: komitety organizacyjne roczników jubileuszowych: do 1939r., 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005r. Zapraszamy również inne roczniki!
14.05.2005
godz. 16:00 – uroczyste odsłonięcie posagu Karola Marcinkowskiego na terenie Szkoły.
Czerwiec 2005
konkurs na najlepszą pracę maturalną z języka polskiego. Organizuje: Gerard Sowiński
Inne stałe przedsięwzięcia:

Uzupełnianie zbiorów Biblioteki Absolwentów „Marcinka”.
Organizuje: biblioteka szkolna
Działanie zespołu konsultantów dla młodzieży naszej Szkoły.
Skład zespołu: prawnik, psycholog, lekarze – ginekolog, dermatolog.
Organizuje: Gerard Sowiński
Prowadzenie tablicy informacyjnej o ludziach z „ Marcinka”.
Organizuje: Zbyszek Lesicki