Przeskocz do treści

Niedawne wręczenie kolejnego już Stypendium „Barnaby” jest dobrą okazją do przypomnienia jakiego rodzaju nagrody lub wyróżnienia przyznaje uczniom Stowarzyszenie Wychowanków „Marcinka”. Przypominamy ich fundatorów, a także kryteria przyznawania.
Od 2014 roku Stowarzyszenie wyróżnia również przyjaciół szkoły wręczając specjalny medal i nadając honorowy tytuł - Przyjaciel „Marcinka”.

Po szczegóły odsyłamy do poniższych materiałów.

Nagrody dla uczniów

Przyjaciel „Marcinka”

W jeszcze jednym materiale powracamy do pamiętnych dni obchodów Stulecia „Marcinka”. Przypominamy (a także pokazujemy)  uczestników niezwykłego wydarzenia muzycznego, jakim był koncert Chórów „Marcinka”

(zwany też Koncertem Trzech Chórów).

Do tekstu Krzysztofa Lipiaka „doklejamy” nigdzie dotąd nie publikowane zdjęcia z tego wydarzenia.

Zapraszamy na chwilę wspomnień.

Dokładnie na rok przed obchodami stulecia Szkoły na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu odbył się koncert Śpiewający „Marcinek”. To muzyczne wydarzenie zostało pomyślane jako mocny akcent inaugurujący czas obchodów setnej rocznicy istnienia „Marcinka”. Trzeba powiedzieć, że ten pomysł udało się organizatorom Koncertu w pełni zrealizować. Darowizny wpłacane przy okazji koncertu pozwoliły Stowarzyszeniu Wychowanków zgromadzić fundusze na organizację wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia szkoły (wszyscy artyści występujący w czasie koncertu zrzekli się swoich honorariów).

fot. Marek Barałkiewicz

Organizatorami koncertu byli: Barbara Kubiak (Teatr Wielki), Patrycja Jesionek (Fundacja CoOperate) oraz członkowie zarządu Stowarzyszenia Wychowanków – Przemysław Smulski i Krzysztof Lipiak.

Koncert Śpiewający „Marcinek” – w opisie i obrazkach – tutaj.

24 listopada 2022 w gmachu „Marcinka” odbyło się  Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zebranie zamykało kolejne czterolecie działalności Stowarzyszenia. Czterolecie, w trakcie którego świętowaliśmy m.in. 100 lecie „Marcinka”.

Poniżej przedstawiamy całe ( ilustrowane! ) sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, które przygotowali: Gerard Sowiński (prezes) oraz Krzysztof Lipiak.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego za okres od 29 listopada 2018 do 24 listopada 2022 roku.

17 lutego 2023 w murach „Marcinka”,  wręczyliśmy już po raz trzeci Stypendium „Barnaby”.

Tegoroczną laureatką jest uczennica klasy 4 LEX „Marcinka” Olga Mierzejewska.

„Barnaba” wręcza stypendium tegorocznej laureatce

Szczególne wyróżnienie wręczył Patron Stypendium w towarzystwie członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Obecne były także pani dyrektor Danuta Eckert i polonistka, nauczycielka laureatki p. prof. Anna Góra.

Laureatce Stypendium serdecznie gratulujemy!

Uczestnicy uroczystości: Anna Góra, dyr. Danuta Eckert, Olga Mierzejewska, Gerard Sowiński, Krzysztof Lipiak i Leonard Szymański

Poniżej przedstawiamy sylwetkę laureatki, a także przypominamy co to jest Stypendium „Barnaby”.

Sylwetkę laureatki opisuje prof. Anna Góra

Co to jest Stypendium „Barnaby” wyjaśnia Krzysztof Lipiak

Jedna z niespodzianek przygotowanych na stulecie Szkoły przez członków Stowarzyszenia Wychowanków była gratką dla miłośników znaczków pocztowych i wydawnictw okolicznościowych. Kto miał szczęście, bo znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, ten został szczęśliwym posiadaczem niezwykłych „okazów”. Pozostałym osobom dedykujemy tekst Marka Barałkiewicza ilustrowany grafikami jubileuszowych rarytasów.

Zapraszamy do lektury tutaj.

(grafika: Igor Morski)

Od uroczystych obchodów stulecia „Marcinka” minęły już prawie cztery lata. Można by uznać, że to już historia, a na horyzoncie kolejna „piątka”, czyli 105 rocznica powstania Szkoły. Jednakże ranga wydarzenia jakie przeżywaliśmy cztery lata temu, ładunek emocjonalny jaki niósł ten jubileusz i wysiłek organizacyjny włożony w przygotowanie tych obchodów – to wszystko uzasadnia potrzebę powrotu do tych majowych wydarzeń 2019 roku. Tym bardziej, że na naszej stronie nie można było dotąd znaleźć żadnej relacji dokumentującej te wydarzenia ani pokazującej osób, których wysiłek i zaangażowanie pozwoliły na realizację ambitnych i pracochłonnych przedsięwzięć. Na usprawiedliwienie bierzemy pojawienie się w niedługim czasie po obchodach nieciekawego, pandemicznego czasu, który skutecznie przekierował naszą uwagę w zupełnie inne obszary. Ostatnie miesiące – z innego, ale równie niepokojącego powodu – także zaburzyły naszą codzienność.

Dlatego chcemy dziś nadrobić nieco narosłe zaległości, zdać relację z tego co działo się w maju 2019 roku – z perspektywy społeczności Stowarzyszenia Wychowanków „Marcinka”.

Zapraszamy do lektury: >Jubileusze >100 lecie Szkoły