Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Sprawozdanie Zarządu – lata 2018 – 2022

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego za okres 29 listopada 2018 do 24 listopada 2022 roku.

Sprawozdanie przedstawił w trakcie Ogólnego Zgromadzenia prezes Stowarzyszenia - Gerard Sowiński

Pozwólcie, że zacznę od przedstawienia inicjatorów, twórców i wykonawców tych działań, które za chwilę przedstawię w swoim sprawozdaniu. Zrobię to w porządku alfabetycznym,  stanowimy bowiem grupę przyjaciół, która od 33 latpracuje w na rzecz naszej społeczności. Wszystkie opisane w tym sprawozdaniu działania są efektem współpracy tej grupy. To ich inicjatywy, odpowiedzialność i kreatywność, bezinteresowne zaangażowanie, skuteczność w działaniu owocują bogactwem przedstawionych tu rezultatów.

Marek Barałkiewicz (mat. 1968)

Katarzyna Bekasiak (mat.1972)

Robert Drobnik (mat. 1978)

Teresa Krokowicz ( mat. 1974),

Krzysztof Krokowicz (mat. 1968)

Zbigniew Lesicki ( mat. 1960)

Krzysztof Lipiak ( mat. 1978)

Przemysław Smulski ( mat. 1977)

Tadeusz Tomaszewski (mat. 1978)

Zbyszek Wybicki (mat. 1971)

No i ja, Gerard Sowiński zwany Barnabą

Co zrobiliśmy w okresie, który obejmuje to sprawozdanie, tzn. od listopada 2018 do listopada 2022 roku? Działamy na trzech płaszczyznach:

Po pierwsze:

Integrujemy naszą społeczność. Co roku w maju spotyka się w murach tej Szkoły 12 – 13 roczników z okazji jubileuszu matur. Zjeżdżają z całej Polski, ale i świata ci, którzy w tym budynku zdawali maturę 5, 10, 15,   ale i 60, 70 lat temu. To piękna okazja do odnowienia przyjaźni, wspomnień, ale i przypomnienia tego, jaki dług zaciągnęliśmy wobec naszego „Marcinka”. Niestety, z powodu pandemii nie mogły odbyć się zjazdy w 2020 i 2021 roku . Po przerwie wróciliśmy do naszej tradycji i frekwencja w maju 2022 roku była zadowalająca.

Dąbrówka Ludomska, wrzesień 2022

We wrześniu  w Dąbrówce Ludomskiej oddajemy hołd naszemu Patronowi, który tam zakończył swoje pracowite życie. A w każdy ostatni czwartek miesiąca spotykamy się w sali 13, gdzie planujemy, dyskutujemy, podejmujemy zadania. W czasie przygotowań do stulecia Szkoły spotykaliśmy się dodatkowo w  środy w Hotelu Kolegiackim. Dzięki naszej inspiracji wiele klas spotyka się co roku. Tu również mieliśmy dwuletnią przerwę, ale udało się te działania przywrócić.

Systematycznie od wielu lat spotykamy się również na opłatku. Spotkania opłatkowe w drugą niedzielę stycznia w kościele parafialnym przy ul Stolarskiej stały się piękną tradycją. W kolędowaniu biorą udział chóry Absolwentów pod kier. Antoniego Grochowalskiego i Doroty Wojnowskiej. Organizatorem spotkań jest Tadeusz Tomaszewski (mat. 1978). Jest on również, wspólnie z siostrą Hanną Tomaszewską (mat. 1974) mieszkającą w USA, fundatorem pianina, dzięki któremu wspólnie śpiewane kolędy i pastorałki brzmią pięknie. W organizacji wieczoru pomagają też Krzysztof, Estera i Małgorzata Lipiakowie oraz  Elżbieta Zalisz ( mat. 1976).

To wielka wartość, bo umacniamy w ten  sposób nasze przyjaźnie, naszą wspólnotę.

Po drugie:

Wspieramy Szkołę w jej pracy dydaktycznej i wychowawczej pomagając finansowo i organizacyjnie realizować ważne projekty nauczycieli i uczniów. Festiwal Teatrów Szkolnych „Marcinek”, Festiwal Filmów Młodzieżowych, Festiwal Matematyczny, TEDx MarcinekSchool zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie. Współfinansujemy zakup pomocy naukowych, książek. Kupiliśmy m.in. cztery rzutniki multimedialne, zestaw nagłaśniający. Dofinansowaliśmy prowadzenie niektórych zajęć pozalekcyjnych, wspieraliśmy uczniów w ich rozwoju indywidualnym.  Pomagamy uczniom i nauczycielom oraz wychowankom w trudnych sytuacjach - zakup odzieży, pomoc w rehabilitacji.

Nagradzamy uczniów za ich osiągnięcia w nauce.

Lista wyróżnień dla uczniów jest już imponująca:

Dyplomy Nadziei dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Przyznawane są na wniosek Rady Pedagogicznej i wręczane przez Prezesa Stowarzyszenia podczas uroczystości pożegnania abiturientów .    

Nagroda za najlepsze wyniki w naukach matematyczno-przyrodniczych fundowana od wielu lat przez Roberta Jacka ( matura 1982). Nagroda to dyplom i 1000 PLN     Przyznawana jest na wniosek Rady Pedagogicznej i wręczana przez Prezesa Stowarzyszenia lub fundatora podczas uroczystości pożegnania abiturientów.      

Nagroda im. Jerzego Jaegera (matura 1960)

dla osobowości „Marcinka”  fundowana przez Stowarzyszenie, ma formę dyplomu i nagrody pieniężnej.  Przyznawana jest na wniosek Rady Pedagogicznej i wręczane przez Prezesa Stowarzyszenia podczas uroczystości pożegnania abiturientów  osobie o wyjątkowej aktywności na terenie Szkoły – twórczej, mobilizującej do działania innych uczniów, znanej i lubianej w społeczności „Marcinka” .                                                                 

Nagroda Benevolus Erga Alias – Serdeczny Wobec Innych  im. dr. Zygmunta Szymańskiego   fundowana przez Teresę Krokowicz, wnuczkę dr. Zygmunta Szymańskiego. Przyznawana jest na  wniosek Rady Pedagogicznej i wręczana podczas uroczystości pożegnania abiturientów.  Celem nagrody jest promowanie osób wyjątkowych, aktywnych, wrażliwych na potrzeby ludzi, działających na rzecz innych w szkole, środowisku lokalnym i domu rodzinnym.    Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN oraz dyplom i książkę pt. Co Pozostało? O rodzinie Kaszniców, Durskich i Szymańskich autorstwa fundatorki.

STYPENDIUM  BARNABY

Celem Stypendium jest docenienie talentów, wiedzy i umiejętności młodych humanistów – uczniów „Marcinka” i finansowe wsparcie ich w trudnym okresie końca nauki w liceum i początku studiów na wyższych uczelniach. Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku – w dniu urodzin „Barnaby” 24 stycznia i wypłacane w 12 miesięcznych ratach. Miesięczna rata stypendium wynosi nie mniej niż 250,00 PLN.

Po trzecie:

Jesteśmy strażnikami pamięci o tych, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia w walce o wolność i sprawiedliwość i kształtowali naszą historię. Pierwszy w Poznaniu i bardzo piękny pomnik Karola Marcinkowskiego wg projektu Wiesława Koronowskiego, tablice pamiątkowe poświęcone poecie – żołnierzowi Stefanowi Andrzejowi Borsukiewiczowi (mat,1938), ostatniemu komendantowi Narodowych Sił Zbrojnych - Stanisławowi Kasznicy (mat.1927). Tablica upamiętniająca drużynowego Błękitnej XIV Jerzego Chrzanowskiego "Chrzana". Sfinansowaliśmy też tabliczki na Pomniku Państwa Podziemnego z nazwiskami naszych wychowanków.

Dbamy o pamięć wychowanków i nauczycieli. Żegnamy ich w nekrologach, wnosimy opłatę cmentarną , złożyliśmy na Powązkach wiązankę na grobie Jerzego Waldorffa w 110 rocznicę Jego śmierci.

W naszych publikacjach jest wiedza o nauczycielach i wychowankach „Marcinka”. Zachowujemy w ten sposób pamięć o nich, bo jak dotąd to książka jest najtrwalszym dokumentem. Dzięki naszej inspiracji oraz wsparciu finansowemu ukazało się pięć książek z serii My z „:Marcinka”. Wydały je roczniki: 1948, 1951, 1955 oraz 1956. Najnowsza pozycja w tej serii to Matura 1972. Namawiamy następne roczniki do utrwalenia swoich doświadczeń.

Dorobek intelektualny naszej społeczności gromadzimy w Bibliotece Absolwentów. Za troskę o ten dział biblioteki bardzo dziękujemy Pani  Grażynie Sarnie.

Najważniejszym wydarzeniem mijającej kadencji jest oczywiście stulecie „Marcinka”.

STULECIE "MARCINKA"

Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Pamiętamy koncert Śpiewający „Marcinek” w Teatrze Wielkim w Poznaniu w maju 2018 roku.

Początek obecnej kadencji to kumulacja wszelkich działań związanych z jubileuszem.

5 kwietnia 2019 r. w auli szkolnej odbył się koncert Hanny Banaszak. Autorem pomysłu i głównym jego realizatorem był Jacek Basiński (matura 1977). Koncert ten zgromadził ponad 200 widzów – nauczycieli i absolwentów i stworzył bardzo dobry klimat dla czekających nas głównych uroczystości.

Te rozpoczęły się koncertem .

KONCERT TRZECH CHÓRÓW (Krzysztof Lipiak)

W piątkowy wieczór 17 maja 2019 r. na scenie auli naszej szkoły stanęły :

  • Chór Uczniów „Marcinka” Canticum Novum pod dyr. Leszka Marciniaka
  • Żeński Chór Kameralny Di Nuovo  pod dyr. Doroty Wojnowskiej
  • Chór Wychowanków „Marcinka” pod dyr. Antoniego Grochowalskiego

Przy pełnej sali w której dominowali dawni chórzyści, każdy z zespołów zaprezentował się w ok. dwudziestominutowym repertuarze.

Trzy pokolenia śpiewaków, zróżnicowany charakter prezentowanych utworów, a wspólny mianownik to szkolne korzenie i muzyczna pasja. W przygotowanym specjalnie na tę okazję folderze umieściliśmy krótkie opisy i imienne listy śpiewaków występujących w poszczególnych zespołach.

W finale koncertu wystąpił męski sekstet wokalny Affabre Concinui w którym śpiewa obecny dyrygent chóru uczniowskiego i nasz absolwent (mat.1980) Leszek Marciniak.

Wieczór ten był również okazją do uhonorowania kończącego 80 lat prof. Antoniego Grochowalskiego medalem  Przyjaciel „Marcinka” .

Koncert nie byłby możliwy bez hojnego wsparcia sponsorów, naszych absolwentów:

Piotra Nowakowskiego (mat.1967), Piotra Olewińskiego (mat 1967), Leonarda Szymańskiego (mat.1956) i Krzysztofa Strzyżewskiego (mat 1967).

Dzięki nim udało się cały koncert zarejestrować i wydać na płycie DVD, wydrukować okolicznościowy folder i zaprosić gwiazdę wieczoru.

DRZWI NA STULECIE SZKOŁY (Robert Drobnik)

Odtworzenie dawnego kształtu drzwi od strony boiska szkolnego to przede wszystkim pomysł Marka Barałkiewicza (matura 1968), który od wielu lat powtarzał „ ja to w końcu zrobię „. Obchody stulecia szkoły stały się bardzo dobrym pretekstem , aby to wreszcie zrealizować. Marek zawiązał w tym celu nieformalny „ II Komitet Drzwiowy „ ( I Komitet w 2002 roku realizował drzwi wejściowe do szkoły od ulicy Bukowskiej) w jego składzie obok wyżej wymienionego znaleźli się  Robert Drobnik   (matura 1978) , Krzysztof Lipiak (matura 1978) oraz Tadeusz Tomaszewski (matura 1978). Do współpracy zaproszono Janusza Pstrąga – architekta , artystę plastyka , który wykonał projekt rekonstrukcji drzwi i witraży zdobiących naświetlę drzwi. Pozostała jeszcze sprawa najważniejsza , pozyskanie niemałych środków na realizację przedsięwzięcia. Z pomocą pospieszyło rodzeństwo ; Dominika i Sebastian Kulczyk – absolwenci Marcinka ( matura 1996, 1999 ) Dzięki ich hojności można było przystąpić do prac wykonawczych. Prace ruszyły w Zakładzie Stolarskim Linea – Pawła Oleszaka z Wągrowca. Z tygodnia na tydzień można było obserwować , jak metr sześcienny dębiny przyjmuje kształt przyszłych drzwi. Wykonania witraży podjęła się firma VitroArt – Piotra Janka z Poznania , a ozdobne kraty wykuł artysta kowal Paweł Kaczmarek z Gniezna. Nadzór konserwatorski nad całością objęła architekt Katarzyna Weiss ( matura 1978 ) 18 maja 2019 roku drzwi były gotowe i czekały na uroczyste otwarcie.  Uroczystość otwarcia drzwi w obecności tłumu absolwentów zgromadzonych na boisku poprowadził inicjator przedsięwzięcia Marek Barałkiewicz . Klucze do drzwi w dłoni dzierżył sam patron szkoły Karol Marcinkowski, którego postać została stworzona przez Brygadę Pigmaliona , czyli grupę studentów wydziału rzeźby poznańskiego uniwersytetu artystycznego pod czujnym okiem profesora Wiesława Koronowskiego , twórcy pomnika Karola Marcinkowskiego stojącego przy wejściu do szkoły  Klucz od został odebrany przez Alinę Chojnacką Dyrektorkę szkoły i Gerarda Sowińskiego – Barnabę Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i to oni dokonali symbolicznego otwarcia drzwi w nowe stulecie szkoły , następnie przez drzwi do wnętrza szkoły przeszli zgromadzeni goście. Pierwsze dziesięć osób , które przekroczyły wejście otrzymało specjalnie przygotowany certyfikat.

FILATELISTYKA NA 100 LECIE. (Marek Barałkiewicz)

Na początku rozmów o uroczystościach stulecia Zarząd Stowarzyszenia nie przewidywał uczczenia rocznicy jakimś wydawnictwem filatelistycznym. Uznaliśmy, że nie ma szans na wydanie znaczka pocztowego w ramach rocznego planu emisji znaczków Poczty Polskiej. Pomysł jednak nie został całkiem zapomniany. Na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia Piotr Zubielik (mat. 1969) zaproponował wydawnictwo filatelistyczne w formie kartki pocztowej wydanej przez Oddział Poczty Polskiej w Poznaniu oraz okolicznościowy datownik pocztowy upamiętniający rocznicę. Rozmowy z Poczta Polska skończyły się pozytywną decyzją i rozpoczęliśmy prace nad koncepcja kartki. Piotr zaprojektował kartkę wykorzystując opracowany na stulecie  plakat autorstwa Igora Morskiego Po akceptacji projektu przez Zarząd Stowarzyszenia i Pocztę została podjęta decyzja o wydaniu kartki w ilości: 100 szt dla Filatelistów przez Pocztę oraz 200 szt przez nas na potrzeby Szkoły i Stowarzyszenia. Po decyzji o wydaniu kartki Marek Barałkiewicz (matura1968) przygotował projekt i wydał Znaczek Personalizowany Poczty Polskiej również wykorzystując projekt plakatu Igora Morskiego w ilości 45 szt. W dniu obchodów stulecia Poczta Polska wystawiła stoisko filatelistyczne w Szkole, gdzie było można nabyć kartki i ostemplować  je datownikiem okolicznościowym. Stoisko cieszyło się dużym powodzeniem.  Całe przedsięwzięcie odbyło się za wydatną pomocą: Oddziału i Sklepu Filatelistycznego Poczty  Polskiej w Poznaniu - dziękujemy.  Poster przygotowany przez Marka Barałkiewicza zawierający wydawnictwa okolicznościowe Poczty Polskiej na 100-lecie zawisł na poczesnym miejscu w gabinecie Pani Aliny Chojnackiej - Dyrektora Szkoły.

„TYGODNIK ŻAKOWSKI” (Krzysztof Lipiak)

Jestem przekonany, że każdy uczeń „Marcinka” z lat 1966 – 1980 słyszał o „Tygodniku Żakowskim. Wspominam ten tytuł z wielkim sentymentem, ponieważ w latach 1977-78 miałem zaszczyt być jego redaktorem naczelnym. Nie wyobrażałem sobie stulecia naszej szkoły bez wydania numeru specjalnego  „TŻ-u”.  Musiał on mieć formę taką jak przed laty, a więc gazetki ściennej o objętości ok. 15. stron maszynopisu, opracowanej graficznie w starym stylu ( wyłącznie rękodzieło, bez jakiejkolwiek grafiki komputerowej). Zamieszczone teksty to oryginalne maszynopisy z najlepszego okresu działalności Tygodnika. Był więc pomysł , pojawiły się i trudności. 15 stron maszynopisu pomnożone przez średnio 40 wydań rocznie i piętnaście lat działalności daje nam ok. 9000 stron materiałów. Zdecydowana większość nie przetrwała. Chomikarska natura Barnaby i kilku byłych redaktorów naczelnych pozwoliła jednak ocalić kilkaset stron, z których trzeba było wybrać piętnaście. 

Przygotowania numeru specjalnego podjął się Juliusz Tyszka (red. naczelny 1973-74). 

Juliusz Tyszka przed gablotą "TŻ"

Julek spędził nad zachowanymi kartonami wiele godzin, przejrzał  maszynopisy, wybrał najbardziej typowe dla tamtego okresu i opracował komentarze do nich.  Pozostała do zrobienia szata graficzna i tu niezawodny okazał się Darek Łabędzki (mat. 1978),  pamiętający  dawne wydania „TŻ”-u.  Dwa arkusze tektury, plakatówki, pędzel i wprawna ręka Darka  przeniosły nas na początek lat siedemdziesiątych. Zapoczątkowaną przed stuleciem „Marcinka” pracę Juliusz Tyszka kontynuuje przenosząc najciekawsze teksty na nośniki cyfrowe.

BŁĘKITNA CZTERNASTKA

Stulecie „Marcinka” było okazją do spotkania pokoleń druhów z Błękitnej XIV. Uroczystości przygotowane zostały przez samych harcerzy ( byłych i obecnych)  ale  aktywny w nich udział mieli członkowie  naszego Stowarzyszenia . Z naszej strony współpracę koordynował Przemysław Smulski.

Inne działania Stowarzyszenia z okazji stulecia.

Stowarzyszenie wydało okolicznościowy plakat autorstwa Igora Morskiego. Grafika z tego plakatu pojawiła się też na identyfikatorach, które wraz z rocznicową „smyczą” stanowią pamiątkę tego wydarzenia. Gości witaliśmy cukierkami- krówkami, a rocznicowe wydawnictwa pakowaliśmy do toreb z okolicznościowym nadrukiem.

Od 2014 roku osobom szczególnie zasłużonym w pracach na rzecz Szkoły przyznajemy medal i honorowy tytuł Przyjaciel „Marcinka”. Stulecie Szkoły było okazja do uhonorowania kolejnych osób i szacowne grono laureatów liczy obecnie 30 osób.

We współpracy z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego wydaliśmy reprint napisanej w 1866 roku mowy Hipolita Cegielskiego pt. Życie i Zasługi doktora Karola Marcinkowskiego wygłoszonej z okazji 25 rocznicy założenia Towarzystwa Pomocy Naukowej w nakładzie  2000 egz. W publikacji znajdują się logo Stowarzyszenia, fotografie budynku „Marcinka” oraz pomnika Patrona autorstwa prof. Wiesława Koronowskiego. Słowo wstępne napisał Gerard Sowiński- "Barnaba". Celem publikacji jest spopularyzowanie wśród naszej społeczności postaci Patrona.

Współpraca Stowarzyszenia z Wydziałem Rzeźby  Uniwersytetu Artystycznego  (R. Drobnik)

Wieloletnia współpraca Stowarzyszenia z Uniwersytetem Artystycznym zaowocowała ciekawym i pięknym zdarzeniem. Zaprosiliśmy grupę „Brygada Pigmaliona”, którą tworzą pracownicy i studenci Wydziału Rzeźby UA, do udziału w obchodach 100-lecia naszej szkoły. Scenariusz tego wydarzenia przewidywał, że „Brygada Pigmaliona”, na oczach przybyłych na uroczystość absolwentów , uczniów i pracowników szkoły, stworzy  w glinie postać patrona szkoły Karola Marcinkowskiego - tego  z pomnika szkolnego . Miał on opuścić swoje stałe miejsce i osobiście dostarczyć klucze do nowych drzwi,  przez które po otwarciu społeczność „Marcinka” symbolicznie wkroczy w nowe stulecie szkoły. Pokaz tworzenia na żywo rzeźby -  postaci Patrona  zgromadziła tłumy ludzi,  Szacowano , że było ich blisko dwa tysiące. Obecność studentów rzeźby , którzy pod okiem swoich Profesorów tworzyli postać Karola Marcinkowskiego, niewątpliwie bardzo uatrakcyjniły  obchody jubileuszowe szkoły.

Zakończenie

   Kadencja, którą właśnie kończymy, była szczególnym okresem pracy Zarządu Stowarzyszenia. Określiły ją dwa czynniki: stulecie Szkoły oraz pandemia. Uważamy, że mamy szczególny wkład w świętowanie jubileuszu, o czym szczegółowo  mówiliśmy. Nasze wieloletnie kontakty z absolwentami zaowocowały w czasie dużych wydarzeń jubileuszowych – nie mieliśmy żadnego problemu w wypełnieniu 600 osobowej widowni w Teatrze Wielkim w czasie koncertu Śpiewający „Marcinek, a wejściówki do Auli UAM na Galę Jubileuszową rozeszły się w jeden dzień.

   Pandemia nie pozwoliła na organizację kluczowych zdarzeń – spotkań roczników jubileuszowych w 2020 i 2021 roku, natomiast inne działania wpisane w nasz program były realizowane.  Wiele projektów realizowaliśmy wspólnie z dyrekcją Szkoły. Dzięki niezwykłej przychylności i ogromnej życzliwości nauczycieli, a szczególnie Pani dyrektor Aliny Chojnackiej jest coraz więcej miejsc wspólnych spotkań absolwentów, nauczycieli i młodzieży.

Pani Dyrektor Alinie Chojnackiej - za wielką przychylność, za tworzenie atmosfery w całym okresie Pani rządów w Marcinku dzięki czemu  czujemy się w tym miejscu potrzebni, serdecznie dziękujemy!

Współpracę z Panią dyrektor Danutą Eckert, która objęła funkcję w roku szkolnym 2021/22, cechuje również duża życzliwość i jesteśmy przekonani, że ta współpraca  przyniesie korzyści naszej społeczności. Pani dyrektor Danuta Eckert, którą zaprosiliśmy, nie może uczestniczyć w naszym zgromadzeniu z ważnych przyczyn osobistych. Przesyła wyrazy szacunku i zapewnienia woli współpracy ze Stowarzyszeniem.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą działalność organizacyjnie i finansowo. Darczyńcom, wpłacającym systematycznie różne kwoty na konto Stowarzyszenia, organizatorom spotkań  roczników jubileuszowych, wszystkim reagującym życzliwie na nasze prośby. Za wpłaty na konto Stowarzyszenia szczególnie chcemy podziękować: Tadeuszowi Dziubie,Teresie i Krzysztofowi Krokowiczom, Amadeuszowi Królowi Piotrowi Olewińskiemu, Mikołajowi Sowińskiemu, Michałowi Schweigerowi, Markowi Stachowiakowi, Krzysztofowi Strzyżewskiemu.

Na koniec apelujemy, by wspierać to miejsce tak ważne w naszej biografii.

I pamiętać o przesłaniu naszego Patrona:

"Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z którego w swoim czasie wypłacać się winniśmy".


Sprawozdanie przygotowali: Krzysztof Lipiak i Gerard Sowiński -"Barnaba"

Ilustracje - z archiwum Stowarzyszenia i własne - dobrał: Mieczysław Sobucki