Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Przyjaciel „Marcinka”

W czasie przygotowań do obchodów 95-lecia szkoły Krzysztof Lipiak  wpadł na pomysł ustanowienia honorowego tytułu „Przyjaciel Marcinka”. Zewnętrzną oznaką tytułu miał być wykonany przez niego medal wykorzystujący widok „Marcinka” autorstwa prof. Andrzeja Jeziorkowskiego.  

Wspólnie z ówczesną  dyrektor p. Aliną Chojnacką uzgodniono, że tytuł nadawany będzie osobom lub instytucjom w uznaniu  ich wybitnych zasług dla działalności Szkoły.
Tytuł mogą  nadawać niezależnie od siebie lub w porozumieniu:
- Dyrektor Szkoły
- Prezes Stowarzyszenia Wychowanków
Prawo zgłaszania kandydatur poza w.w. mają wszyscy  dotychczasowi laureaci.
Depozytariuszem listy laureatów i wzoru medalu jest Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.


Lista honorowych Przyjaciół „Marcinka”

10 maja 2014 roku – podczas uroczystych obchodów 95-lecia „Marcinka” dyr. Alina Chojnacka przyznała pierwsze tytuły i medale:

Panu  Gerardowi „Barnabie” Sowińskiemu
Pierwszemu między Równymi
Bezcennemu  brylantowi Stowarzyszenia Wychowanków naszej Szkoły

Panu Leonardowi Szymańskiemu
w uznaniu  szlachetnych porywów wielkiego serca bijącego dla Szkoły

Panu Krzysztofowi  Krokowiczowi
w uznaniu wielkiego formatu  działań  podejmowanych dla Szkoły

Pani Teresie Krokowicz
w uznaniu wielkiego formatu  działań  podejmowanych dla Szkoły

Panu Władysławowi  Krokowiczowi
w uznaniu wielkiego formatu  działań  podejmowanych dla Szkoły

Panu Robertowi Drobnikowi
w uznaniu wielkiego formatu  działań  podejmowanych dla Szkoły

Panu  Zbigniewowi Lesickiemu
w uznaniu wielkich zasług  na stanowisku  strażnika pamięci o Szkole

Panu Robertowi Jackowi
w uznaniu  szlachetnych porywów wielkiego serca bijącego dla Szkoły

Panu  Mikołajowi Kowalczykowi
w uznaniu  szlachetnych porywów wielkiego serca bijącego dla Szkoły

Panu Przemysławowi Paci
w uznaniu  szlachetnych porywów wielkiego serca bijącego nie tylko dla Szkoły


W czasie spotkania opłatkowego 2014 r. w auli „Marcinka” z okazji 90. urodzin wręczono medal:

Panu  Zygmuntowi „Paździorowi” Jakubowskiemu
Legendarnemu  PAZIOWI   J.K.M.  MATEMATYKI, wiernie i z dumą noszącemu tarczę „JEDYNKI”


fot. Agata Jesse

Koncert Śpiewający „Marcinek” w teatrze Wielkim w Poznaniu 21 maja 2018 roku był okazją do wręczenia medalu:

Pani Alinie Chojnackiej
za wirtuozerskie łączenie tradycji „Marcinka” z nowoczesnością szkolną

fot. archiwum

Podczas rozpoczynającego obchody stulecia „Marcinka” koncertu chórów wręczyliśmy w osiemdziesiąte urodziny medal:

Panu  prof. Antoniemu Grochowalskiemu 
w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój szkolnej chóralistyki w latach 1966-2019


Obchody stulecia „Marcinka” były okazją do uhonorowania kolejnych osób. W czasie Gali w Auli UAM Pani Dyrektor Alina Chojnacka i Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gerard Sowiński wręczyli medale:

Panu  Jackowi Basińskiemu
w uznaniu wielkiego formatu działań  podejmowanych dla Szkoły

Panu  Andrzejowi Białasowi
wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Rodziców w uznaniu działań na rzecz Szkoły

Panu  Markowi Barałkiewiczowi
w uznaniu wielkiego formatu działań podejmowanych dla Szkoły

Pani Danucie Eckert
w uznaniu niezwyczajnej rzetelności współzarządzania Szkołą

Panu  Wiktorowi Haglauerowi
w uznaniu wielkich zasług dla rozwoju sportu w Szkole

Panu Jackowi Kuśnierskiemu 
kierownikowi administracyjno-gospodarczemu, w uznaniu działań na rzecz Szkoły, daleko wykraczających poza powinność wynikającą z pełnionej funkcji.

Panu  Krzysztofowi Lipiakowi
w uznaniu szlachetnych porywów wielkiego serca  bijącego dla Szkoły

fot. M. Baliński

Pani  Danucie Orwat
wieloletniej Przewodniczącej Rady Rodziców w uznaniu działań na rzecz Szkoły

Pani  Renacie Ramlau
w uznaniu wspaniałych 16 lat oddanych Szkole przez działalność w Radzie Rodziców

Panu  Krzysztofowi Skupniewiczowi
nauczycielowi W-F, w uznaniu zasług podejmowanych dla Szkoły

Panu  Przemysławowi Smulskiemu
aktywnemu Absolwentowi w uznaniu wielkiego formatu działań podejmowanych dla Szkoły

Pani Hannie Sobczyńskiej
w uznaniu niezwyczajnej rzetelności współzarządzania Szkołą

Panu  Tadeuszowi Tomaszewskiemu
aktywnemu Absolwentowi w uznaniu wielkiego formatu działań podejmowanych dla Szkoły

Panu  Arturowi Wierzbickiemu
wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Rodziców w uznaniu działań na rzecz Szkoły


W czerwcu 2021 roku wręczyliśmy kolejny medal

Pani  Mariannie Rajewskiej
w podziękowaniu za wieloletnie pełnienie funkcji księgowej Stowarzyszenia, oraz  za życzliwość i zaangażowanie


fot. A. Jesse

Spotkanie roczników jubileuszowych w auli „Marcinka” 14 maja 2022 roku było okazją do uhonorowania:

Pani  Doroty Wojnowskiej
w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój szkolnej chóralistyki

Pani  Katarzyny Bekasiak
w pięćdziesiątą rocznicę matury w uznaniu wielkiego wkładu w organizację spotkań jubileuszowych w naszej Szkole


Kolejne spotkanie roczników jubileuszowych 13 maja 2023 roku było okazją do uhonorowania medalem i tytułem Przyjaciela "Marcinka"

Pani Barbary Kubiak

w uznaniu szlachetnych porywów wielkiego serca  bijącego dla Szkoły


Do szacownego grona laureatów medalu Przyjaciel „Marcinka” należy obecnie 31 osób.


aktualizacja: lipiec 2023