Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Dziękujemy darczyńcom

W minionym 2023 roku spora grupa osób wsparła finansowo działalność Stowarzyszenia przekazując na jego konto darowiznę. Te osoby to: Marek Barałkiewicz, Anna Barańska, Jacek Błażczak, Eugeniusz Bryl, Włodzimierz Chrenowicz, B.W. Czajkowscy, Stanisław Czekalski, Krzysztof Dombek, Łukasz Donaj, B.L. Geltz, Marian Gessner, Bartosz Kaczmarek, Paweł Kaszub, Beata Kingston, Hanna Kossak-Nowocień, Andrzej Krauss, Teresa i Krzysztof Krokowicz, Amadeusz Król, Marek Z. Krupiński, Zbigniew Michalak, Wojciech Michałek, Krzysztof Młokosiewicz, Maria Nowacka, Filip Nowak, Piotr Olewiński, Jacek Porawski, Władysław Reichelt, Lech Sarnowski, Przemysław Smulski, Ryszard Sowiński, Mikołaj Sowiński, Mieczysław Szałamacha, Janusz Szponar, Andrzej Urbaniak, Grzegorz Urbański, Jacek Wiśniewski, Hanna Włudzik.

W specjalnym podziękowaniu, jakie pod adresem ww. osób wystosował prezes Stowarzyszenia Gerard Sowiński, możemy przeczytać, że „fundusze, gromadzone dzięki pięknej ofiarności wychowanków oraz ich przyjaciół, są przeznaczone na tworzenie warunków jak najlepszej pracy wychowawczej i dydaktycznej naszej Szkoły. Wspieramy więc finansowo ciekawe inicjatywy nauczycieli, nagradzamy osiągnięcia naukowe uczniów, udzielamy zapomóg, fundujemy stypendia, kupujemy pomoce dydaktyczne. Pragniemy, aby nasze dzieci i nasi wnukowie uczyli się w warunkach, które zapewnią im dobry start w życie i pozwolą sprostać wyzwaniom nadchodzących czasów. Zapewniamy, że działalność Stowarzyszenia znajduje się pod kontrolą społeczną i darowizny są wydatkowane wyłącznie na cele określone jego Statutem".