Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

My z „Marcinka” – 2023

W piątkowe południe,  28 kwietnia 2023, aula „Marcinka” wypełniła się tegorocznymi maturzystami. Takie spotkanie w końcu kwietnia każdego roku oznacza zawsze jedno - uczniowie kolejnego rocznika kończą naukę w liceum i za kilka dni podejmą jeszcze jeden wysiłek, czyli przystąpią do egzaminu dojrzałości.

Zorganizowane przez Dyrekcję Liceum spotkanie było okazją do podsumowania czterech lat nauki, a także do wręczenia wybranym abiturientom wyróżnień, nagród i dyplomów.

Wśród fundatorów wyróżnień i nagród, tradycyjnie i konsekwentnie od wielu już lat, znajduje się Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Tak było i tym razem.

Zanim przedstawiciele Stowarzyszenia wręczyli swoje narody, jego prezes p. Gerard Sowiński („Barnaba”) zwrócił się do tegorocznych maturzystów:
Witam Was w gronie wychowanków „Marcinka”. Czynię to w imieniu Stowarzyszenia, które od ponad 30  lat organizuje naszą społeczność. Na Dyplomach Nadziei, które za chwilę wręczymy niektórym z Was, widnieją dwa przesłania naszego Patrona: Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z którego w swoim czasie wypłacać się winniśmy oraz: Boże daj…, abym do końca mego życia wytrwał gorliwie w miłości bliźniego.  Niech będą dla Was wskazówką na całe życie. Wychodzicie stąd z ulgą i radością ale i z niepokojem. Będzie dobrze.
Tradycją naszego Stowarzyszenia są spotkania roczników jubileuszowych, co 5 lat. Czekamy na Was zatem w sobotę 13 maja 2028 roku! Przyjdźcie wszyscy radośni i dumni z tego, co osiągnęliście.


Maturzyści nagrodzeni i wyróżnieni przez Stowarzyszenie Wychowanków.

Nagrodę im. Jerzego Jaegera  dla osobowości „Marcinka” otrzymał w tym roku zespół muzyczny „Too Old Too Young” w składzie: Joanna Teodorowicz, Jakub Miechowicz, Tymoteusz Kliber i Jan Kandulski.


Nagrodę, ufundowaną przez absolwenta szkoły p. Roberta Jacka, za najlepsze wyniki w naukach matematyczno-przyrodniczych odebrał Teodor Kunze.


Ufundowaną przez siebie nagrodę wręczyła członkini zarządu Stowarzyszenia Wychowanków  p. Teresa Krokowicz. To nagroda Benevolus erga alios (Serdeczny wobec innych). W tym roku otrzymała ją Magdalena Matyla w uznaniu prezentowanej postawy godnej najlepszych tradycji „Marcinka”.

Z rąk prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego Dyplomy Nadziei otrzymali także: Maksymilian Maria Wichnowski - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu i Michał Ejankowski - laureat Olimpiady Języka Angielskiego (na zdjęciu poniżej)


Wszyscy tegoroczni maturzyści (za pośrednictwem wychowawców klas) otrzymali od Stowarzyszenia na pamiątkę mały ale znaczący, wizualny symbol przynależności do społeczności absolwentów „Marcinka”. Znaczek-miniaturka, wykonany wg. projektu prof. Andrzeja Jeziorkowskiego, łączy kolejne roczniki absolwentów I LO, którzy z dumą mogą zawołać: MY Z „MARCINKA”!


zdjęcia: Krzysztof Lipiak, opr. Mieczysław Sobucki