Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Jak to w szkole bywa – czyli nadrabiamy zaległości!

(grafika: Igor Morski)

Od uroczystych obchodów stulecia „Marcinka” minęły już prawie cztery lata. Można by uznać, że to już historia, a na horyzoncie kolejna „piątka”, czyli 105 rocznica powstania Szkoły. Jednakże ranga wydarzenia jakie przeżywaliśmy cztery lata temu, ładunek emocjonalny jaki niósł ten jubileusz i wysiłek organizacyjny włożony w przygotowanie tych obchodów – to wszystko uzasadnia potrzebę powrotu do tych majowych wydarzeń 2019 roku. Tym bardziej, że na naszej stronie nie można było dotąd znaleźć żadnej relacji dokumentującej te wydarzenia ani pokazującej osób, których wysiłek i zaangażowanie pozwoliły na realizację ambitnych i pracochłonnych przedsięwzięć. Na usprawiedliwienie bierzemy pojawienie się w niedługim czasie po obchodach nieciekawego, pandemicznego czasu, który skutecznie przekierował naszą uwagę w zupełnie inne obszary. Ostatnie miesiące – z innego, ale równie niepokojącego powodu – także zaburzyły naszą codzienność.

Dlatego chcemy dziś nadrobić nieco narosłe zaległości, zdać relację z tego co działo się w maju 2019 roku – z perspektywy społeczności Stowarzyszenia Wychowanków „Marcinka”.

Zapraszamy do lektury: >Jubileusze >100 lecie Szkoły