Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Stypendium „Barnaby”

tekst: Krzysztof Lipiak

Przy okazji wręczenia, po raz kolejny, Stypendium „Barnaby” przypominamy co kryje się pod tą nazwą.

24 stycznia 2020 roku, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Gerarda „Barnaby” Sowińskiego, nauczyciela języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1964 – 1980, oraz od 1992 roku prezesa Stowarzyszenia Wychowanków „Marcinka”, utworzone zostało STYPENDIUM „BARNABY”. Inicjatorami jego powstania są : syn Profesora – Mikołaj Sowiński (matura w „Marcinku” 1990) i wychowanek Profesora – Krzysztof Lipiak (matura w „Marcinku” 1978).

Celem Stypendium jest docenienie talentów, wiedzy i umiejętności młodych humanistów – uczniów „Marcinka” i finansowe wsparcie ich w trudnym okresie końca nauki w liceum i początku studiów na wyższych uczelniach.

Bazę finansową Stypendium stanowią darowizny zebrane w czasie uroczystości osiemdziesiątych urodzin Profesora, oraz wszelkie wpłaty z dopiskiem „Stypendium” dokonywane na konto Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Stypendium przyznawane jest raz w roku – 24 stycznia, w dniu urodzin „Barnaby”  i wypłacane w 12 miesięcznych ratach . Miesięczna rata stypendium wynosi nie mniej niż 250 PLN.

Kandydata (ew. 2-3 kandydatów) typuje dyrektor „Marcinka” po konsultacji z nauczycielami przedmiotów humanistycznych. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje jego Patron lub pisemnie upoważniony przez Niego pełnomocnik, on też dokonuje publicznie aktu wręczenia.

Laureatami Stypendium „Barnaby” są już:
- Zuzanna Kliwicka - w roku 2021;
- Stanisław Fechner - w roku 2022.


Krzysztof Lipiak