Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Wspieramy i gratulujemy

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego, realizując swoje statutowe cele, wspiera Szkołę wspomagając finansowo i organizacyjnie ważne i ciekawe projekty nauczycieli i uczniów.

O jednym z tych projektów pisaliśmy już wcześniej (przypomnienie tutaj), a teraz dowiadujemy się, że  pani  Anna Klinger, koordynatorka interdyscyplinarnego projektu „Wokół Afryki Kazimierza Nowaka”/ „A travers l’Afrique avec Kazimierz Nowak” została jedną z laureatek w konkursie „Kierunek-Innowacja 2023”. Współorganizatorką projektu była pani Barbara Donat - Bernard.
Organizatorem konkursu „Kierunek-Innowacja 2023” było Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dodatkowe informacje – tutaj.

Drugim przedsięwzięciem, którego realizacja zakończyła się sukcesem, był projekt "Źródło/ Quelle". Efekt to  przyznanie I Liceum im. Karola Marcinkowskiego certyfikatu European Language Label  2023.
Nagrodzeni zostali koordynatorzy projektu czyli pani Wiesława Wójcik i pan Krystian Grądecki.
Certyfikat European Language Label przyznaje Komisja Euroejska.
Dodatkowe informacje – tutaj.

Laureatom i wszystkim zaangażowanym w realizację powyższych działań serdecznie gratulujemy!