Przeskocz do treści

Poradnik dla organizatorów spotkań roczników jubileuszowych „Marcinka” 2017

Powołajcie zespół organizujący spotkanie rocznika. W skład zespołu powinni wejść przedstawiciele poszczególnych klas. Ukonstytuujcie stałą grupę, komitet organizacyjny rocznika. Sporządźcie harmonogram działań.
Zadania dla zespołu:
- ustalić listę adresową, uzupełnić spis absolwentów o te osoby, które były w klasie, ale odeszły w trakcie nauki, zdawały maturę później lub gdzie indziej. Ich także zaproście na spotkanie;

- nawiązać kontakt z nauczycielami; Pamiętajcie o swoich wychowawcach i nauczycielach. Wyślijcie im oficjalne zaproszenie na spotkanie; złóżcie wiązankę kwiatów na grobie tych, którzy odeszli; zadbajcie, by nauczyciel odczuł Wasze dobre uczuciawobec Niego.
- rozesłać materiały informacyjne: list do koleżanek i kolegów; karta wychowanka; zaproszenie do wstąpienia do Stowarzyszenia; informację o Stowarzyszeniu i jego działaniach; numer konta. Zróbcie to szybko, aby ci, którzy mieszkająpoza Poznaniem lub w innych krajach, mieli czas zaplanować urlopy, zarezerwować bilety.

Korespondencję prowadźcie na papierze firmowym Stowarzyszenia (logo).
Zaprowadźcie kartotekę wychowanka dla swojej klasy i rocznika
Tak planujcie fundusze spotkań, aby wzbogacić Szkołę o pomoce naukowe. Składniki kosztów: wpisowe, spotkanie towarzyskie, pamiątki - np. krawat „Marcinka”
Gromadźcie pamiątki o absolwentach, nauczycielach, Szkole
Wpłacajcie pieniądze na konto Stowarzyszenia: Stow. Wych. Gim. i Lic. im. K Marcinkowskiego, ul. Bukowska 16; 60 – 809Poznań.
Konto: 54 1090 1362 0000 0000 3601 8123
Przygotujcie listę adresową rocznika (koniecznie adres poczty elektronicznej – e-mail) wraz z dodatkowymi informacjami, np.czym kto się zajmuje, rodzina itp. i zadbajcie, by dotarła do wszystkich.
Zadbajcie, by rocznik pozostawił po sobie trwałą pamiątkę w szkole. Załóżcie Klub Biznesmena. Zorganizujcie wymianę adresów. Zadbajcie o pamiątkę ze spotkania (wspólne zdjęcie, plakietka. dyplom z autografami, specjalne wydanie gazetkiklasowej – najciekawsze są oryginalne pomysły ).
Inne:
Przygotujcie program spotkania towarzyskiego.
Sala, w której odbywa się spotkanie, musi być nagłośniona, inaczej nie będzie możliwy dialog.
Wybierzcie gospodarza, mistrza ceremonii spotkania.
Wprowadźcie elementy wspólnej zabawy, np. Zorganizujcie aukcję obrazów lub innych fantów; przeprowadźcie konkurs nanajzabawniejsze zdarzenie w klasie, roczniku, zorganizujcie plebiscyt na najciekawszego nauczyciela w swojej klasie.
Inne:
Zadania Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia
Przygotować przyjęcie dla roczników przedwojennych i tuż powojennych w pokoju nauczycielskimi zorganizować opiekę młodzieży nad Nimi.
Przygotować aulę i sale lekcyjne do spotkania klas .
Otworzyć wszystkie wejścia do budynku.
Umożliwić parkowanie samochodów na boisku szkolnym.
Poczty sztandarowe Szkoły i Błękitnej Czternastki powinny wziąć udział w oficjalnych momentach – msza św..
Zapewnić udział uczniów w liturgii.
Przygotować przyjęcie dla emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły w pokoju nauczycielskim i zapewnić opiekę uczniów nad Nimi. Opracować treść zaproszenia, ustalić adresy i wysłać pocztą.
Zorganizować wystawy informujące o dorobku Szkoły, np. wystawy:
- Biblioteka Absolwentów – koniecznie w holu na parterze,
- prace malarskie uczniów z możliwością zakupu prac przez gości;
- kawiarenki głównie w salach na parterze (znakomity pomysł z popisami uczniów);
- harcówka – otworzyć, urządzić kawiarenkę, zrobić wystawkę zdjęć, pamiątek. Harcerze muszą być bardziej widoczni na spotkaniu – poczet sztandarowy na mszy!;
- Przy pomniku Karola Marcinkowskiego uruchomić punkt fotograficzny;
- Wystawić pojemnik – urnę na wizytówki z napisem – zostaw swoją wizytówkę