Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Pierwszy zestaw artykułów TŻ – lata 1972-1974


Macie przed sobą Państwo pierwszy zestaw artykułów z „Tygodnika”, odnalezionych w tym, co zostało z archiwum (duży karton po bananach) i pieczołowicie zdigitalizowanych.  Zestaw ten złożony jest głównie z materiałów, które ukazały się w bardzo interesującym, intensywnym okresie istnienia pisma – latach 1972-74. Wkrótce dorzucimy do niego zestaw materiałów z pierwszych lat istnienia „TŻ”, przepisanych ręcznie na komputer, gdyż wywieszane były w naszej gablocie w formie rękopisów.

Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie wydany obszerny wybór artykułów z „Tygodnika”, pieczołowicie opracowanych edytorsko i plastycznie, opatrzonych komentarzami autorek i autorów bądź redaktorów naczelnych z danego okresu.

Juliusz Tyszka