Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

List do społeczności „Marcinka” 2019

Drodzy My z „Marcinka”!

Co roku jestem zapraszany przez Panią Dyrektor „Marcinka” na tradycyjną studniówkę. Za każdym razem uczestnictwo w niej to dla mnie duża radość i przyjemność. Nie inaczej było i tym razem. Kiedy wróciłem do domu, było już dość późno. Zmęczony przysiadłem na chwilę w fotelu. Przed oczyma miałem jeszcze poloneza tańczonego przez młodzież, piękne dekoracje, rozbawione twarze i pomyślałem, że za sto dni będą musieli, pełni tremy, usiąść w ławkach i napisać swoją maturę. Jak to dobrze, że mnie już to nie dotyczy – pomyślałem z zadowoleniem. Wtedy wzrok mój padł na biurko, na jego blacie od kilku dni leżała czysta kartka. List do społeczności!!!– przypomniałem sobie. Kartka trochę marszcząc się zdawała się mówić – no właśnie, Prezesie. Bardzo proszę, obyś tylko zdążył przed maturą – dodał leżący obok długopis. Co było robić? Usiadłem i zacząłem pisać… 

Jakie działania podjęło Stowarzyszenie w 2018 roku?

Zorganizowaliśmy 12 maja tradycyjne spotkanie roczników jubileuszowych– matura 1948, ’53, ’58, ’63, ’68, ’73. ’78, ’83, ’88, ’93, ’98, 2003, 2008, 2013, jak zawsze bardzo udane. Znowu szacowne mury naszej Szkoły pełne były starszych pań i panów krążących po korytarzach i salach lekcyjnych, gadających przy stołach w szkolnych kawiarenkach przygotowanych przez młodzież. A wieczorem szaleństwa w poznańskich lokalach…

Jak co roku wspieraliśmy finansowo i organizacyjniedziałania nauczycieli uczniów, m.in. XVIII Poznański Festiwal Teatrów „Marcinek”, TEDx Marcinek School, rajd do Dąbrówki Ludomskiej. Pomagaliśmy też uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. 

Dyplomy Nadziei i nagrodyod Stowarzyszenia na wniosek Rady Pedagogicznej otrzymali: Julia Maciejewska (nagroda ufundowana przez Roberta Jacka, matura 1982), Filip Ratajczak, Kajetan Kopala (nagroda dla osobowości „Marcinka” ufundowana przez Stowarzyszenie), Antonina Gonet (nagroda dla osobowości „Marcinka” ufundowana przez Stowarzyszenie), Kinga Kaczmarek, Maria Rokita, Jeremiasz Kożuch, Dominika Maciejewska, Fryderyk Niewiedział, Maria Paluszkiewicz, Agata Pułyk, Barbara Radwan. 

W setną rocznicę urodzin Stefana Andrzeja Borsukiewicza(matura 1938) w Szkole przy współpracy ze Stowarzyszeniem p. Anna Góra zorganizowała wystawę poświęconą poecie. Z tej okazji 23.04.2018 r. w Teleskopie ukazał się obszerna informacja, a „Głos Wielkopolski” 30.03.2018 r. zamieścił bardzo interesujący artykuł Magdaleny Baranowskiej-Szczepańskiej „Poezja ma ocalającą moc – historia S.A. Borsukiewicza”. „Gazeta Wyborcza” 18 maja tego roku zamieściła w ramach Akademii Opowieści wywiad o poecie z Gerardem Sowińskim. Podczas otwarcia wystawy Gerard Sowiński przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej UAM archiwum poety, które było w jego posiadaniu. Stowarzyszenie uzyskało poza tym prawo do zamieszczenia na swojej stronie internetowej www.marcinek.net filmu Grażyny Banaszkiewicz „Powrót Stefana Andrzeja Borsukiewicza” zrealizowanego w 1994 roku. 

W tym roku minęła czteroletnia kadencja Zarządu i zgodnie ze Statutem zwołaliśmy na 29 listopada br. Walne Zgromadzenie, które udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonało wyboru nowego.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Prezes: Gerard Sowiński (nauczyciel języka polskiego w latach 1964–1980)

Wiceprezesi: Robert Drobnik (matura 1978), Marek Barałkiewicz (matura 1968)

Sekretarz: Krzysztof Lipiak (matura 1978)

Skarbnik: Teresa Krokowicz (matura 1974)

Członkowie Zarządu: Katarzyna Bekasiak (matura 1974), Krzysztof Krokowicz (matura 1968), Zbigniew Lesicki (matura 1960), Przemysław Smulski (matura 1977), Tadeusz Tomaszewski (matura 1978), Zbyszek Wybicki (matura 1971).

Komisja Rewizyjnaukonstytuowała się w składzie: Przewodniczący – Michał Pankowski (matura 1977) członkowie – Marek Gadziński (matura 1969), Stefan Samulski (matura 1975)

Sąd Koleżeńskiukonstytuował się w składzie: Przewodnicząca – Katarzyna Dąbrowska-Marszał (matura 1978) członkowie – Barbara Kubiak (matura 1978), Leonard Szymański (matura1956)

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Włodkowi Wójcickiemu(matura 1969), który założył i przez wiele lat prowadził i finansował naszą stronę internetową www.marcinek.net

Obchody stulecia naszej Szkoły zainaugurowaliśmy śpiewająco– a dokładniej: organizując w jej 99 urodziny, 21 maja 2018 roku o godz. 19.00 w Teatrze Wielkim w Poznaniu koncert zatytułowany ŚPIEWAJĄCY „MARCINEK” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Wystąpiły chóry: Wychowanków „Marcinka” pod dyr. A. Grochowalskiego, Wychowanków „Marcinka” Di Nuovo pod dyr. D. Wojnowskiej, Uczniów „Marcinka” pod dyr. L. Marciniaka oraz znakomici śpiewacy operowi – nasi absolwenci: Barbara Kubiak – sopran (matura 1978), Karol Bochański – tenor (matura 1979), Szymon Chojnacki – baryton (matura 2003). Chórom i solistom towarzyszyła CoOperate Orchestra pod batutą A. Domurata. Koncert był okazją do kolejnego spotkania po latach i odnowienia kontaktów wielu roczników naszych wychowanków. Na widowni – a po koncercie w czasie spotkania towarzyskiego w foyer Teatru Wielkiego – obecnych było blisko 700 osób. Organizatorami koncertu byli wychowankowie „Marcinka”: Barbara Kubiak (matura 1978), Krzysztof Lipiak (matura 1978), Przemysław Smulski (matura 1975) oraz Patrycja Jesionek (córka naszej absolwentki). 

Hejnał „Marcinka”Z okazji zbliżającego się jubileuszu stulecia szkoły z inicjatywy Barbary Kubiak i Krzysztofa Lipiaka (matura 1978) powstał HEJNAŁ „MARCINKA”, który skomponował Leszek Kubiak – trębacz orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu. Pierwszy raz publicznie został on wykonany w czasie koncertu Śpiewający „Marcinek”, który odbył się 21 maja 2018 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Wersja studyjna została nagrana przez kwintet instrumentów dętych CASTLE BRASS. Hejnał może być odtwarzany w wersji pełnej (ok. 90 sek.) lub skróconej (ok. 30 sek.) i pomysłodawcy mają nadzieję, że stanie się on stałym elementem obrzędowości szkolnej w „Marcinku”.

Ukazał się czwarty tom naszej serii „My z »Marcinka« – matura 1955”. Bardzo dziękujemy seniorom, szczególnie Janowi Kapsie… Dotąd przy współudziale Stowarzyszenia wydano „My z »Marcinka«” matura 1948, 1951, 1956. Namawiamy gorąco roczniki 50+ piszcie monografie swojego rocznika, zostawcie po sobie trwały ślad dla swoich wnuków.

Jak rozpoczęliśmy Rok „Marcinka”?

Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia spotkaliśmy się na opłatku, tym razem w nowym miejscu – w naszym kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej. Było to bardzo udane spotkanie. Mszę celebrował dominikanin o. Stanisław Tasiemski (matura 1969) z Warszawy, a pięknym wykonaniem kolęd ozdobił chór Absolwentów pod dyr. prof. Antoniego Grochowalskiego. Po mszy spotkaliśmy się w pięknej, dużej sali parafialnej przy kawie, herbacie i smacznych pączkach. Z krótkim, ale pięknym koncertem wystąpił Żeński Chór Kameralny Absolwentek Di Nuovo pod dyr. dr Doroty Wojnowskiej. Wzruszającym przeżyciem było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie Joanny Grochowalskiej, która grała na pianinie Yamaha ufundowanym przez Tadeusza Tomaszewskiego (matura 1978) i jego siostrę Hannę Tomaszewską (matura 1974). Pianino to Stowarzyszenie użyczyło bezpłatnie parafii pw. św. Michała Archanioła. Organizatorem spotkania opłatkowego był Tadeusz Tomaszewski, a pomagali Estera, Małgosia i Krzysztof Lipiakowie.

Pracujemy wspólnie z dyrekcją Szkoły nad stworzeniem programu uroczystościsetnych urodzin „Marcinka” 17 i 18 maja 2019 roku. Przedstawiamy go w oddzielnej publikacji, którą dołączamy do tego Listu.

Na stulecie „Marcinka” postanowiliśmy kontynuować dokonania naszych Koleżanek i Kolegów z rocznika 1972, którzy ufundowali drzwi wejściowe do Szkoły i dokonać rekonstrukcji ostatniego reliktu zmian architektury budynku – drzwi wejściowych od strony boiska szkolnego. Powstał drugi Komitet Drzwiowy w składzie: Marek Barałkiewicz, Robert Drobnik, Krzysztof Lipiak i Tadeusz Tomaszewski. Problem niemałych funduszy rozwiązał się dzięki wspaniałej decyzji naszych absolwentów Dominiki (matura 1996) i Sebastiana (matura 1999) Kulczyków, którzy postanowili ufundować drzwi w Szkole. Dziękujemy za tę decyzję. Prace projektowe drzwi i witraża nad nimi wykonał Janusz Pstrąg. Po zgodach konserwatora zabytków, pod bezpłatnym nadzorem konserwatorskim naszej koleżanki architekt Katarzyny Weiss (matura 1978) ruszyły prace. Dębowe drzwi wykonuje firma Pawła Oleszaka z Wągrowca, witraż firma Piotra Janka WITRO ART z Poznania, a rekonstrukcji secesyjnych krat podjął się artysta kowal Paweł Kaczmarek z Gniezna. Przez nowe drzwi symbolicznie wkroczymy w nowe stulecie „Marcinka”. Mamy nadzieję, że będą długo służyć następnym wychowankom naszej Szkoły.

Igor Morski(matura 1980) stworzył logo stulecia, którym Stowarzyszenie będzie się posługiwało w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, identyfikatory, zaproszenia itp.).

Zorganizowaliśmy ekskluzywny koncert Hanna Banaszak w „Marcinku”, który odbędzie się 5 kwietnia br. w naszej auli. Organizatorami koncertu są Jacek Basiński (matura 1976 ) i Krzysztof Lipiak (matura 1978).

Podjęliśmy starania o wydanie przez Pocztę Polską okolicznościowej karty pocztowej. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Piotr Zubielik (matura 1969).

Przygotowujemy wydanie reprintu publikacji z 1866 roku Hipolit Cegielski, „Życie i zasługi Doktora Karola Marcinkowskiego”. Książka ta jest hołdem złożonym naszemu Patronowi.

Druhowie z Błękitnej Czternastki przygotowują tablicę pamiątkowąpoświęconą druhowi Jerzemu Chrzanowskiemu „Chrzanowi”, która będzie odsłonięta w naszym „ogrodzie pamięci” 18 maja br.

Założyliśmy nowy serwis internetowy www.myzmarcinka.pl, który spełnia aktualne standardy. Twórcami serwisu są Piotr Szałamacha (matura 1993) i Michał Bajer (matura 1998).

Wszystkie działania Stowarzyszenia wymagają nakładów finansowych. Jesteśmy niewymownie wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność. Środki, którymi dysponujemy, są jednak skromne. Apelujemy szczególnie do osób, które deklarowały stałe opłaty członkowskie, o wywiązanie się z obietnic. Szczególnie wdzięczni jesteśmy tym koleżankom i kolegom, którzy w odpowiedzi na nasz apel zlecili swoim bankom przekazywanie comiesięcznie stałych kwot (dotąd wpływały kwoty w wysokości od 10 do 150 złotych). Pozwala nam to lepiej planować wydatki, co jest szczególnie ważne w przypadku funduszu stypendialnego. Założyliśmy specjalne konto, na które można wpłacać darowizny wspierające Fundusz Stulecia. Listę naszych darczyńców opublikujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.myzmarcinka.pl

Prosimy organizatorów spotkań jubileuszowych o ustanowienie stałej kwoty kosztów organizacyjnych(np. 20 zł od osoby w zamian za okolicznościowy identyfikator) i przekazanie pieniędzy na konto Stowarzyszenia. Ponawiamy więc apel:

Jeżeli Twoja Szkoła jest w Twojej biografii jasnym miejscem, jeżeli znalazłeś tam przyjaciół i cel w życiu, wesprzyj działania Stowarzyszenia Wychowanków „Marcinka” chociaż raz na miesiąc drobną kwotą, chociaż raz w roku, chociaż raz na pięć lat.Twój dar będzie służył dobrej sprawie.

oprac. Gerard Sowiński „Barnaba”
Współpraca: Marek Barałkiewicz (matura 1968), Katarzyna Bekasiak (matura 1974), Robert Drobnik (matura 1978), Teresa i Krzysztof Krokowiczowie (matura 1974 i 1968), Zbigniew Lesicki (matura 1960), 
Krzysztof Lipiak (matura 1978), Przemysław Smulski (matura 1977), 
Tadeusz Tomaszewski (matura 1978), Zbyszek Wybicki (matura 1971)

Jeżeli masz ciekawy pomysł, który będzie służył naszej społeczności, masz czas i ochotę do działania na rzecz „Marcinka” – dołącz do nas. Zapraszamy na spotkania w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18.00 w sali nr 13 i drugą środę miesiąca o godz. 18.00 w Hotelu Kolegiackim.

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego
60-809 Poznań, ul. Bukowska 16

KONTO: Santander Bank Polska S.A., 6 oddział w Poznaniu, 61-967 Poznań 

NUMERdla wpłat z zagranicy: PL54 1090 1362 0000 0000 3601 8123, SWIFT WBKPPLP

NUMERdla wpłat krajowych: 54 1090 1362 0000 0000 3601 8123

KONTOna stulecie: 39 1090 1362 0000 0001 3389 8086

www.myzmarcinka.pl

Program spotkania wszystkich roczników „Marcinka” w stulecie Szkoły

Piątek, 17 maja 2019 r.

18:00 
Spotkanie po latach chórzystów „Marcinka” i ich miłośników w auli Szkoły. Koncert chórów wychowanków pod dyr. prof. A. Grochowalskiego; Di Nuowo pod dyr. D. Lewandowskiej- -Wojnowskiej; uczniów pod dyr. L. Marciniaka. Gość specjalny: Męski zespół wokalny, sekstet Affabre Concinui.

20:00 Koncert zespołów młodzieżowych Szkoły na boisku

Sobota, 18 maja 2019 r.

09:30 
Uroczysta msza św. w kościele przy ul Stolarskiej z udziałem duchownych, absolwentów „Marcinka”, w tym: abpa Marka Jędraszewskiego i bpa Romualda Kujawskiego z Brazylii.

12:00 
Uroczyste spotkanie pokoleń w auli UAM przy ul. Wieniawskiego 1.

14:30 
Przejście w nowe stulecie przez odrestaurowane główne drzwi do gmachu (od strony boiska); happening grupy rzeźbiarzy Pigmalion prof. Wiesława Koronowskiego – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

15:00 
Apel pokoleń harcerzy – Czternastaków (boisko). Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej szczepowemu Błękitnej XIV druhowi Jerzemu Chrzanowskiemu „Chrzanowi”.

Spotkanie w „Marcinku” pod hasłem „Szkoła gości swoich wychowanków – wychowankowie swojej Szkole” z zaproszonymi przez organizatorów rocznika wychowawcami, nauczycielami, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami w kawiarenkach klasowych i w salach lekcyjnych.

Wieczór: Spotkania towarzyskie roczników 

Przyjdź koniecznie i:

– odwiedź swoją salę lekcyjną, pięknie odnowione aulę i salę gimnastyczną, harcówkę;

– zaproś swoich ulubionych nauczycieli i spotkaj się z nimi;

– odwiedź Bibliotekę Absolwentów i wzbogać jej zbiory;

– przynieś pamiątki i zdjęcia z czasów szkolnych, może wykorzystamy je w naszych publikacjach;

– zrób zdjęcia przy pomniku Patrona;

– kup wydawnictwa Stowarzyszenia Wychowanków i pamiątki ze szkoły;

– złóż darowiznę na rzecz Stowarzyszenia – dzięki nim możemy m.in. organizować coroczne spotkania;

– zostaw swoją wizytówkę i uaktualnij dane adresowe – tylko wtedy będziemy mogli mieć z Tobą kontakt.

Na terenie Szkoły obowiązują identyfikatory przygotowane przez Stowarzyszenie (do nabycia w cenie 20,00 zł u organizatorów spotkań klasowych lub w Szkole).

Zapraszamy

Dyrektor Gimnazjum i Liceum

Alina Chojnacka

W imieniu Zarządu – Prezes Stowarzyszenia

Gerard Sowiński „Barnaba”