Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Miniprzedsiębiorstwo AM2

Grupa uczniów z I Liceum stworzyła w szkole miniprzedsiębiorstwo "AM2" w ramach ćwiczenia edukacyjnego, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości (Junior Achievement Foundation).

"Program przygotowuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych do samozatrudnienia i zakładania własnego przedsiębiorstwa. Uczniowie gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży. Prowadzą dokumentację finansową, taką samą, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach tego typu. Młodym przedsiębiorcom w zarządzaniu miniprzedsiębiorstwem pomagają nauczyciele-opiekunowie oraz konsultanci ze środowiska biznesu. Program umożliwia uczniom zdobycie i sprawdzenie w praktyce wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. "

http://www.junior.org.pl

Parę informacji ...

nazwa miniprzedsiębiorstwaAM2
przedmiot działalności miniprzedsiębiorstwaprodukcja i dystrybucja informatora szkolnego zamieszczonego na płycie kompaktowej
opiekunem przedsięwzięcia jestp. prof. Małgorzata Biernacka, ucząca Podstaw Przedsiębiorczości