Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Apel organizatorów

Poznań, marzec 2005 r.

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy !

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego zaprasza serdecznie 14 maja 2005 na tradycyjne spotkanie z okazji kolejnego jubileuszu egzaminu maturalnego. Spotkania te służą naszej społeczności odnowieniu przyjaźni i kontaktów oraz refleksji nad przebytą drogą.
W tym roku będą miały one szczególny charakter, ponieważ połączymy je z uroczystym odsłonięciem szkolnego pomnika naszego Patrona, którego twórcą jest poznański rzeźbiarz Wiesław Koronowski.
Posąg stanie 14 maja przed głównym wejściem do gmachu..
Pragniemy, aby był on godnym świadectwem pamięci, wyrazem wdzięczności i akceptacji idei, którym ten wybitny Polak służył całym życiem W ten sposób nasza społeczność złoży hołd człowiekowi, którego myśli i czyny głęboko ukształtowały umysły i serca Wielkopolan oraz inspirowały działania uczniów i wychowanków "Marcinka". Posąg jest również formą spłacenia długu, jaki zaciągnęliśmy na całe życie w murach tej Szkoły, z której wyszło wiele pokoleń wielkopolskiej inteligencji, ludzi wzorujących się na ideałach i postawie Karola Marcinkowskiego.
Pragniemy, aby nasz projekt zyskał aprobatę i wsparcie, również finansowe, jak największej liczby wychowanków "Marcinka" i ich przyjaciół. Każdy, kto zasili fundusz budowy szkolnego pomnika Karola Marcinkowskiego, zostanie wpisany do księgi pamiątkowej umieszczonej w fundamencie posągu. Nazwiska fundatorów opublikujemy również w materiałach wydanych z okazji jego odsłonięcia .
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, które jest inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia, zaprasza roczniki do podjęcia działań w sprawie spotkania 14 maja br. i apeluje o wpłaty na konto Stowarzyszenia
54 1090 1362 0000 0000 3601 8123

z dopiskiem: Darowizna. Na posąg Patrona

ODBIORCA WPŁATY: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Bukowska 16, 60 - 809 Poznań

ORGANIZATORZY BUDOWY SZKOLNEGO POMNIKA KAROLA MARCINKOWSKIEGO