Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Kalendarium 2007

SPOTKANIE OPŁATKOWE
14.01.2007

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
serdecznie zaprasza Wychowanków i Profesorów na tradycyjne
spotkanie opłatkowe naszej społeczności
w niedzielę 14 stycznia 2007 r. o godz. 17:00
do salki akademickiej w kościele O. O. Dominikanów przy al. Niepodległości.

Poprzedzi je msza św. o g. 16:00. Kolędy śpiewać będą absolwenci "Marcinka"- soliści Teatru Wielkiego oraz chór pod dyrekcją prof. Antoniego Grochowalskiego.

Stowarzyszenie zaprasza również roczniki jubileuszowe
(1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002)
do podjęcia działań organizacyjnych związanych ze spotkaniami koleżeńskimi,
które odbędą się 12 maja 2007 r.

Spotkania organizacyjne Stowarzyszenia odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18 w sali 13 "Marcinka".

Proszę przyjąć serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2007 roku.
Członkowie Zarządu : Jerzy Pomin, Kasia Michalska Kołacz
Prezes Stowarzyszenia : Gerard Sowiński

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
12.05.2007
zobacz zdjęcia z tego spotkania
Fotografie udostępnił Włodzimierz Wójcicki

przeczytaj mowę prezesa Stowarzyszenia wygłoszoną w auli szkolnej
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zaprasza serdecznie na tradycyjne spotkanie jubileuszowe maturzystów
Z roczników przedwojennych oraz z lat: 1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002.
Spotkanie odbędzie się 12 maja br.

Szczegółowe informacje otrzymacie od komitetów organizacyjnych roczników, które spotykają się po raz kolejny zawsze w ostatnie czwartki miesiąca: 29 marca, 26 kwietnia oraz 10 maja o godz. 18,00 w Szkole w sali 13.
Jeżeli nie podjęliście jeszcze działań organizacyjnych, to zróbcie to zaraz.
Bardzo prosimy koleżanki i kolegów o rozpowszechnianie tej informacji wśród naszej społeczności.

Prezes Stowarzyszenia
Gerard Sowiński

Mowa prezesa Stowarzyszenia na spotkanie jubileuszowe roczników 12 maja 2007r. wygłoszona w auli szkolnej.
( roczniki przedwojenne oraz: 1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002 )

W imieniu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego witam bardzo serdecznie i bardzo gorąco na tradycyjnym spotkaniu jubileuszowym tych wychowanków "Marcinka", którzy zdawali maturę 60 lat temu i .....5 lat temu. 
Witam wszystkich tu obecnych, a szczególnie tych, którzy na nasze święto przybyli z daleka - z innych miast i innych krajów. 

Nieubłagany czas przerzedził nasze grono. Coraz więcej pustych miejsc wokół nas. Pomyślmy przez chwilę ciepło o tych, których już nie ma, którym nie zdążyliśmy powiedzieć, jak bardzo ich kochamy, jak wiele dla nas znaczą, jak ważną rolę spełnili w naszym życiu. Pomyślmy o naszych nauczycielach, koleżankach i kolegach ze szkolnych ławek. 

Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy. (dziękuję) 

Ostatnie nasze spotkanie w tej auli odbyło się 5 lat temu, 11 maja 2002 roku. I od tego czasu sporo się zmieniło. Co zrobiliśmy w ciągu tych pięciu lat dla naszej Szkoły i dla umocnienia więzi społeczności "Marcinka" ?  
Dla uczczenia dzisiejszego spotkania Stowarzyszenie wzbogaciło Szkołę o piękny napis umieszczony na ścianie budynku od strony Bukowskiej, tam gdzie znajduje się pomnik Karola Marcinkowskiego. Napis umieszczony wysoko, podświetlony nocą , harmonizujący ze starymi murami informuje, że tu właśnie jest Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Zaprojektował go prof. Andrzej Jeziorkowski (matura 1951), a wykonał Janusz Czernik (matura 1972). Bardzo im za to dziękujemy. Warto uaktualnić zdjęcie swojej szkoły o ten nowy element.

 • w latach 2003,4,5,6 odbyły się tradycyjne spotkania jubileuszowe roczników.. Stanowią one znakomitą okazję do odnowienia przyjaźni oraz nawiązania nowych kontaktów. Stały się już tradycją naszej Szkoły, a ich przebieg zależy w znacznym stopniu od wydolności organizacyjnej roczników. Przygotowania do tych uroczystości zaczynają się zawsze w październiku i bierze w nich udział za każdym razem ok. 12 roczników

Niektóre z tych spotkań miały szczególny charakter. 

 • 14 i 15 maja 2004 r. zorganizowaliśmy obchody 85 lecia Szkoły. Odbyły się one w Teatrze Wielkim i miały bogatą oprawę medialną.
 • 14 maja 2005 roku uroczyście odsłoniliśmy pierwszy w Poznaniu pomnik Karola Marcinkowskiego wg projektu Wiesława Koronowskiego. Ten pomnik powstał z naszej wspólnej woli i z naszych darów. Nie korzystaliśmy z żadnych dotacji. Traktujemy go jako formę spłacenia długu, jaki zaciągnęliśmy na całe życie w murach tej szkoły oraz wyraz wdzięczności dla Karola Marcinkowskiego - mądrego i dobrego człowieka obdarzonego niezwykłą charyzmą pobudzającą serca i umysły Wielkopolan, pokazującego, jak pięknie żyć i pracować nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Fundusze na budowę pomnika pochodzą z darowizn wychowanków i przyjaciół Szkoły oraz różnych działań Stowarzyszenia, jak aukcja pamiątek szkolnych na Allegro, bal "Marcinka" i przeprowadzona na nim aukcja obrazów darowanych przez wychowanków - Włodka Nowaczyka (matura 1972), Jana Wojciecha Malika (matura 1969) Jacka Porawskiego (matura 1962) W auli uniwersyteckiej odbył się 19 listopada 2004 r. uroczysty koncert specjalny filharmonii pod hasłem "My z "Marcinka" - Patronowi pod batutą Grzegorza Nowaka (matura 1969) i przy udziale solistów Teatru Wielkiego naszych wychowanków - Barbary Smyła-Kubiak (matura 1978), Michała Marca (matura 1969) i Wiesława Bednarka (matura 1972).
 • Przez wszystkie te lata organizujemy w każdą drugą niedzielę stycznia spotkania opłatkowe w gościnnym kościele oo.Dominikanów.
 • Kontynuowaliśmy tradycję balów karnawałowych "Marcinka". Ostatni, VI bal, odbył się 4 lutego 2006 
 • Współorganizowaliśmy coroczne rajdy do Dąbrówki Ludomskiej , miejsca śmierci Patrona, zawsze w ostatnią sobotę września. 

 • Założyliśmy własną stronę internetową www.marcinek.net, której autorem, sponsorem i prowadzącym jest jeden z moich pierwszych wychowanków Włodek Wójcicki (matura 1969). Strona jest coraz popularniejsza i miała dotąd ok. 18 tys. odwiedzin. Można z niej pobrać deklarację członkowską Stow. i po wypełnieniu odesłać.
 • Ważnym elementem naszej pracy jest działalność wydawnicza. Rocznik 1951 wydał w tym okresie piękną i poruszającą książkę My z "Marcinka" .Matura 1951 Dziękuję za to Włodkowi Branieckiemu, Mietkowi Fęglerskiemu i Andrzejowi Jeziorkowskiemu. To jest znakomity dar dla całej naszej społeczności. Z okazji odsłonięcia pomnika wydaliśmy folder pt. Karol Marcinkowski - My z "Marcinka" Patronowi. Na 85 lecie Szkoły ukazały się pocztowe datowniki okolicznościowe oraz beznominałowe kartki pocztowe, które są rarytasem filatelistycznym. Dziękuję za to Lechowi Konopińskiemu, Piotrowi Zubielikowi i Andrzejowi Jeziorkowskiemu. 
 • Uzupełniamy ciągle zbiory Biblioteki Absolwentów. (Przekazuję najnowsze książki, które stały się ważnymi wydarzeniami kulturalnymi:
  Stanisław Barańczak, Wiersze zebrane, Wydawnictwo A5, Kraków 2006; (Stanisław Barańczak - matura 1964)
  Mrożek - Skalmowski, Listy 1970 - 2003, Wydawnictwo Literackie 2007;(Wojciech Skalmowski - matura 1951) 
  Przemysław Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Wydawnictwo Literackie 2007; (Przemysław Czapliński - matura 1981) 

Co robimy dla Szkoły?

 • Nagradzamy uczniów, a szczególnie laureatów olimpiad przedmiotowych za ich osiągnięcia naukowe. Na ten cel przeznaczyliśmy ok. 16 tys.
 • Udzielamy zapomóg uczniom, nauczycielom i wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrazy wdzięczności chciałbym tu przekazać Leonardowi Szymańskiemu (matura 1956), który od wielu lat funduje stypendium dla jednego ucznia, Robertowi Jackowi ze St. Zj. (m.1982), który od paru lat funduje nagrodę dla najlepszego maturzysty. Nagrodę za osiągnięcia naukowe ufundował w ubiegłym roku Piotr Szałamacha, a w tym roku klasa IV d z rocznika 1989. Wspiera nas również m. in. firma Janra Michała Schweigera.
 • W tym roku ustanowiliśmy nagrodę im. Jerzego Jaegera dla szkolnej osobowości "Marcinka" . Otrzymał ją Andrzej Pakuła - laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (I msce). Chcemy tą nagrodą uczcić pamięć zmarłego 5 grudnia 2005 r. Jurka Jaegera (matura 1961), który przez wiele lat przeznaczał znaczne kwoty na wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki darowiznom oraz sprzedaży wydawnictw, krawatów, identyfikatorów, znaczków z podobizną Patrona możemy opłacać niektóre zajęcia pozalekcyjne, dofinansowywać np. wyjazdy chóru, konkursy, Festiwal Teatrów Szkolnych "Marcinek", wspierać rozbudowę bazy materialnej Szkoły - opłaciliśmy renowację krzeseł w auli, zakupiliśmy gabloty wystawowe, pomogliśmy doposażyć radiowęzeł szkolny. 

Działania te są możliwe dzięki pięknej ofiarności koleżanek i kolegów. Gorąco im za to dziękujemy. A " Marcinek" zasłużył na szerokie wsparcie.  Jesteśmy dumni z naszej szkoły, z jej dawnych ale i obecnych osiągnięć, z tego, że w rankingach szkół poznańskich od lat zajmuje wysokie miejsce i wymieniana jest wśród najlepszych szkół w Polsce. Dziękujemy za to dyrekcji, którą od 6 lat kieruje pani Alina Chojnacka, dziękujemy nauczycielom i młodzieży. 

Nasza grupa, dzięki której Stowarzyszenie tak dynamicznie funkcjonuje, jest niewielka i od wielu lat nie zmienia się. Teresa i Krzysztof Krokowiczowie, Robert Drobnik, Krzysztof Lipiak, Marek Barałkiewicz, Włodek Wójcicki. Wspierają nas w miarę potrzeby Tadziu Mazurczak, Michał Pankowski, Jacek Papla, Boniu Kasprzak, Kasia Michalska - Kołacz, Zbyszek Wybicki.
Jest nas stanowczo za mało. Zaczynamy odczuwać zmęczenie. Po ogromnym wysiłku, jaki towarzyszył akcji Pomnik, nie mieliśmy już dostatecznie dużo energii, by zorganizować VII bal "Marcinka". Za dwa lata 90 lecie Szkoły. Chcielibyśmy, by uroczystości z tym związane zapadły w dobrą pamięć Wielkopolan. Pilną koniecznością staje się poszerzenie grupy organizatorów, bowiem na jej barki spada zbyt dużo zadań.
Zapraszam serdecznie do naszego grona ludzi z pomysłami i wolą współpracy. Deklaracje członkowskie Stowarzyszenia można wypełnić w hallu. Spotykamy się od 18 lat niezmiennie - w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18.00 w sali 13.

Naszym działaniom patronuje Karol Marcinkowski. To on przypominał, iż wychowanie nasze to dług zaciągniony u ogółu, z którego wypłacać się winniśmy. Dobry duch Doktora, od 88 lat czuwa nad "Marcinkiem". Pięknym świadectwem naszego przywiązania do tej Szkoły niech będzie to, co dla niej teraz robimy. Rocznik 1972 , który dzisiaj świętuje 35 lecie swojej matury,  odtworzył drzwi wejściowe, które są znowu ozdobą tego gmachu. 

Życzymy wszystkim, aby dzisiejsze spotkanie po latach zaowocowało odnowieniem kontaktów koleżeńskich, nawiązaniem nowych przyjaźni oraz odświeżeniem więzów ze szkołą. Niech ten dzień będzie pełen wspaniałych, radosnych przeżyć a pożegnania niech kończą się tradycyjną formułą - do zobaczenia za...... . ( może rok, może 5 lat, a może na setną rocznicę) 

Dobrej zabawy
Prezes Stowarzyszenia
Gerard Barnaba Sowiński