Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Drugi zestaw artykułów TŻ – rok 1966

Prezentujemy teksty pochodzące z początku roku szkolnego 1966, kiedy to Tygodnik Żakowski zaczął się ukazywać.

Przypomnijmy współczesnym czytelnikom: Tygodnik Żakowski był gazetą „gablotową” i w swoich początkach teksty były rękopisami (dopiero później zaczęto używać maszyn do pisania).

Ukazujące się teraz artykuły zostały „przerobione” z oryginałów do wersji cyfrowej przez Juliusza Tyszkę. Komentarze do nich są autorstwa Jacka Wiśniewskiego (jednego z pierwszych redaktorów naczelnych Tygodnika Żakowskiego).

Miłej lektury!